Rol van het multidisciplinair overleg

Globaal bestaat het behandeltraject voor een patiënt uit een aantal fasen, te weten: diagnostische fase, hormonale / sociale transitie fase, chirurgische fase en nazorg fase. Hierin vindt regelmatig overleg plaats tussen verschillende behandelaren in een multidisciplinair overleg (MDO).

Zo wordt onder andere besproken of mensen kunnen starten met hormonen of kunnen beginnen aan de chirurgische fase.

De communicatie hierover verloopt via uw hoofdbehandelaar of begeleidend psycholoog.

printen