Suggesties

De genderzorg is de afgelopen jaren aan veel veranderingen onderhevig.

Deels door een toename van patiënten, deels door veranderende regelgeving in de ziekenhuizen en deels door kwaliteitsverbetering.

Het genderteam VUmc wil goede zorg geven en stemt deze zorg af met de cliëntenraad van VUmc en de patiëntenverenigingen.

Als u suggesties heeft voor verbetering dan horen we dat graag:

  • Op de poli Genderdysforie staat een postbus waar u uw suggesties kunt geven.
  • U kunt deze ook mailen naar genderteam-bestuur@vumc.nl
printen