Patiënten met een voortraject

Sommige patiënten zijn via andere centra of initiatief zelf al begonnen met een hormoonbehandeling of hebben bepaalde chirurgische ingrepen al laten uitvoeren.

Het genderteam van VUmc zal zich altijd een eigen beeld willen vormen van de gestelde diagnose en indicatiestelling voor de geslachtsbevestigende behandeling.

De behandeling van andere centra wordt niet automatisch overgenomen.

Over patiënten die zich alleen aanmelden voor een bepaald onderdeel van het gehele transitietraject (bijvoorbeeld alleen bepaalde chirurgische ingrepen) neemt het genderteam een individueel besluit.

printen