21 jun

Corona en MS

Voorlichtingsbijeenkomst

Begin 2020 zorgde de COVID-19-pandemie voor nieuwe cruciale vragen en behandeldilemma’s bij MS, aangezien mensen met MS door het gebruik van ziekte modulerende therapie (ZMT) tot een mogelijke risicogroep behoren. Inmiddels is er veel informatie.

Dr. Zoé van Kempen (neuroloog) geeft een overzicht van wat bekend is over het risico op besmetting met het coronavirus en de kans op het ontwikkelen van ernstige Covid-19 bij mensen met MS. Daarnaast gaat ze in op de vraag in hoeverre mensen met MS die behandeld worden met een ziekte modulerende middel immuniteit tegen het coronavirus kunnen opbouwen.

MeetingS serie: Het MS Centrum Amsterdam organiseert in 2021 vier MeetingS. Bij deze korte, online informatiebijeenkomsten voor mensen met MS en mensen uit hun directe omgeving wordt steeds één onderwerp besproken.

Details
Tijd

15.00-16.00 uur

Locatie

online, via Zoom

Aanmelden via

Webinar Registration - Zoom