21 mrt

Dementie Update 2019

Evenement

De jaarlijkse Dementie Update, editie 2019, neemt een aantal actuele thema’s bij de kop. We starten de dag klinisch met aandacht voor ‘Alzheimer mimics’. Ziektebeelden die die zich niet presenteren als de ziekte van Alzheimer maar het toch zijn en andersom. Ook in de lezing van Sebastian Crutch, neuropsycholoog en onderzoeker aan de University College London, zal dit aan de orde komen. Met bijzondere aandacht voor het wonderlijke beeld van ‘posterior cortical atrophy’. Tevens zal er aandacht zijn voor een redelijk recent ontdekte groep van behandelbare vormen van dementie, die soms zelfs te genezen zijn.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan auto-immuun encephalitis. In het tweede blok is er aandacht voor actuele onderwerpen, zoals leefstijlinterventies, cognitieve reserve en de relatie tussen hart en hersenen. Allemaal onderwerpen die roepen om aandacht van de clinicus practicus vanwege de praktische consequenties.

Na de lunch zetten we enkele spannende nieuwe ontwikkelingen in de schijnwerper: nieuwe medicatie; nu echt dicht(er)bij, het gecombineerd meten van functie en cognitie; klinisch en in de wetenschap en een tweetal nieuwe bloedtesten die het landschap van de diagnostiek radicaal gaan veranderen.

Tot slot, een aantal heel praktische en voor de zorg relevante onderwerpen zoals het levenstestament en de relatie tussen werk en dementie bezien vanuit het UWV-standpunt. We zijn trots en vereerd dat de kersverse hoogleraar Marjolein de Vugt de dag wil afsluiten met haar visie op goede, uitstekende zorg.

Bij de borrel hopen we dat eenieder met elkaar de gelegenheid neemt om het gebodene te bespreken, ervaringen uit te wisselen en de sprekers nog eens kritisch te bevragen.

De locatie is weer ‘De Bank’. Wees er snel bij, de capaciteit is beperkt tot 200 aanwezigen.

Aanmelden

Details
Tijd 9:25 uur tot 16:30 uur
Locatie

ABN AMRO Bank N.V.,
Gustav Mahlerlaan 10,
1082 PP, Amsterdam