07 feb

Interprofessioneel leren & werken in Zorg en Welzijn

Bijeenkomst

Op donderdag 7 februari 2019 organiseert AHEAD de conferentie "Interprofessioneel leren & werken in Zorg en Welzijn".

AHEAD is een gezamenlijke inspanning van vier onderwijsinstellingen - AMC, VUmc, Hogeschool van Amsterdam en Inholland  - en de SIGRA, in de regio groot Amsterdam. De instellingen werken samen in onderzoek, onderwijs en praktijk en leveren zo een bijdrage aan de vernieuwing van het gezondheidszorg- en welzijnsonderwijs met een oriëntatie op de horizon 2030. AHEAD sluit hierbij aan op de vernieuwingsagenda's vanuit VWS en OCW.

De conferentie van 7 februari richt zich op de volgende drie thema's:
1. De praktijk van het onderwijs, de kunst van het samen leren!
2. Structuren en schotten in de zorg, kwestie van anders organiseren!
3. De praktijk van het samenwerken: je moet er oog voor hebben.
 
Doelgroep
Collega's vanuit het werkveld: WO/HO/MBO onderwijs en management in zorg en welzijn, praktijk professionals in zorg en welzijn (koplopers IP). 
Leden AHEAD. Professionals van de toekomst: studenten/young professionals.

Details
Tijd 10:00 uur
Locatie Hermitage, Amsterdam