02 mrt

Jeugd in Onderzoek

Bijeenkomst

Jeugd in Onderzoek wordt verschoven naar maart 2021. Vanwege de maatregelen die het kabinet heeft genomen om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen, is besloten om Jeugd in Onderzoek van 12 mei te verschuiven naar maart 2021.

Hou de website in de gaten voor meer informatie.

Het congres Jeugd in Onderzoek is dé ontmoetingsplek voor alle betrokkenen in de jeugdsector. Op dit jaarlijkse congres komen jeugdhulpverleners, beleidsmedewerkers en wetenschappers samen om de ondersteuning aan jeugd en ouders nog beter te maken.

Kennisuitwisseling en onderling netwerken staat centraal tijdens Jeugd in Onderzoek. Verder staan er drie thema’s op het programma: Wat werkt voor wie en waarom, De kracht van preventie in het sociale domein, en Verbinding onderwijs-jeugdhulp. Het extra thema van deze dag is Gelijke kansen. Jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en schoolleiders en -bestuurders  zijn allen uitgenodigd om hun kennis en ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren.

Datum: maarti 2021 

Website: https://www.jeugdinonderzoek.nl/

Contact: jeugdinonderzoek@nro.nl .