28 mrt

Masterclass Revalidatie bij MS

Symposium

Donderdag 28 en vrijdag 29 maart 2019 organiseert het MS Centrum Amsterdam een 2-daagse Masterclass Revalidatie bij Multiple Sclerose. U ontvangt een exclusieve training door MS-experts.

De Masterclass Revalidatie bij MS is bedoeld voor zorgprofessionals met een speciale interesse in de behandeling van mensen met MS. De kleinschaligheid en interactieve aanpak faciliteren dat u de opgedane kennis na afloop direct kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Om het interactieve karakter van deze cursus te waarborgen, is er plaats voor maximaal 30 deelnemers.

Doelgroep
Zorgprofessionals werkzaam in eerstelijnspraktijken, ziekenhuizen, verpleeghuizen, en revalidatiecentra, waaronder revalidatieartsen, huisartsen, neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, (neuro)psychologen, MS-verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, en andere belangstellenden.

Accreditatie
Accreditatie bij relevante beroepsverenigingen wordt aangevraagd. Als bewijs van deelname zal na afloop een certificaat worden verstrekt.

Aanmelden
Indien u geïnteresseerd bent om de Masterclass te volgen dan kunt u het aanmeldformulier invullen en mailen aan h.beckerman@vumc.nl. Inschrijven wil nog niet zeggen dat u geplaatst bent voor de Masterclass aangezien het aantal plaatsen beperkt is. U ontvangt na inschrijving een e-mailbevestiging van uw aanmelding, en een factuur. Inschrijving voor één cursusdag is niet mogelijk.

Aanmelden kan tot 1 maart 2019.

Kosten: 600 euro (incl. netwerk diner, incl. BTW)

Praktische informatie
Locatie: VU medisch centrum Amsterdam, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam (ZH -1, de Waver)

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren kan alleen schriftelijk. De datum van het poststempel of verzenddatum email geldt als aanzegdatum van de annulering. Bij annulering gelden de volgende regels:

• Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang wordt € 75 administratiekosten in rekening gebracht.

• Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de kosten gerestitueerd. Een cursusbedrag van 300 euro wordt in rekening gebracht.

• Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus is er geen recht op restitutie. Het volledige cursusbedrag wordt in rekening gebracht. Het is mogelijk om i.p.v. de ingeschreven cursist een vervanger op te geven.

Contact
Voor inlichtingen over de Masterclass Revalidatie bij MS kunt u een email sturen naar: h.beckerman@vumc.nl (Heleen Beckerman, afdeling Revalidatiegeneeskunde Amsterdam UMC, locatie VUmc, tel: 020 – 44 40762).