28 sep

MeetingS: Derde informatiebijeenkomsten over MS in 2020

Bijeenkomst

Het MS Centrum Amsterdam organiseert in 2020 vier MeetingS. Bij deze korte informatiebijeenkomsten voor mensen met MS en mensen uit hun directe omgeving wordt steeds één onderwerp besproken.  De onderwerpen, die in 2020 aan bod komen, zijn: psychosociale aspecten, cognitie, behandeling en verloop en vermoeidheid.

3/ MS & Diagnose en behandeling

Datum: maandag 28 september (tijd: volgt)

Spreker: dr. Eva Strijbis, MS-neuroloog

Tijdens deze bijeenkomst informatie gegeven over de diagnose en mogelijke behandelingen. Er is geen medicijn dat MS kan genezen. Wel zijn er verschillende medicijnen die de klachten verminderen en het ziekteverloop gunstig kunnen beïnvloeden. Steeds weer vinden er nieuwe ontwikkelingen plaats op behandelgebied en de kennis over MS blijft groeien. Dit heeft ertoe geleid dat de behandeling van MS de afgelopen tien jaar ingrijpend is veranderd. Ook de komende jaren zullen er nog veel veranderingen plaatsvinden.

Algemeen

Een aantal jaar geleden is het MS Centrum Amsterdam begonnen met het organiseren van korte informatiebijeenkomsten onder de noemer ‘MeetingS’. De bijeenkomsten duren maximaal twee uur en er wordt steeds één onderwerp besproken. De groep wordt klein gehouden (30 personen), zodat er veel interactie mogelijk is. Inschrijven is verplicht. 

Informatie over aanmelden volgt later.