07 apr

MeetingS: Eerste informatiebijeenkomsten over MS in 2020

Bijeenkomst

Het MS Centrum Amsterdam organiseert in 2020 vier MeetingS. Bij deze korte informatiebijeenkomsten voor mensen met MS en mensen uit hun directe omgeving wordt steeds één onderwerp besproken.  De onderwerpen, die in 2020 aan bod komen, zijn: psychosociale aspecten, cognitie, behandeling en verloop en vermoeidheid.

1/ Psycho-sociale aspecten van MS

Datum: dinsdag 7 april (19.00- 20.30 uur)

Sprekers: dr. Emma Collette, psycholoog en dhr. Ruud Hoogakker, medisch maatschappelijk werker

MS betekent beperkingen in het dagelijkse functioneren en veranderingen in de rollen die u heeft als partner, ouder, werknemer enzovoort. Leven met MS vraagt heel wat van het aanpassingsvermogen van u en uw directe omgeving. In deze bijeenkomst bespreken wij de betekenis en de gevolgen van het hebben van MS. Daarnaast zullen we het hebben over uw natuurlijke veerkracht: hoe kunt u deze inzetten om, samen met uw omgeving, zo goed als mogelijk met uw MS op te gaan.

Algemeen

Een aantal jaar geleden is het MS Centrum Amsterdam begonnen met het organiseren van korte informatiebijeenkomsten onder de noemer ‘MeetingS’. De bijeenkomsten duren maximaal twee uur en er wordt steeds één onderwerp besproken. De groep wordt klein gehouden (30 personen), zodat er veel interactie mogelijk is. Inschrijven is verplicht. 

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier.