26 okt

MeetingS: Vierde informatiebijeenkomsten over MS in 2020

Bijeenkomst

Het MS Centrum Amsterdam organiseert in 2020 vier MeetingS. Bij deze korte informatiebijeenkomsten voor mensen met MS en mensen uit hun directe omgeving wordt steeds één onderwerp besproken.  De onderwerpen, die in 2020 aan bod komen, zijn: psychosociale aspecten, cognitie, behandeling en verloop en vermoeidheid.

4/ MS & Vermoeidheid

Datum: maandag 26 oktober (14.00 – 15.30 uur)

Spreker: drs. Marieke Houniet-de Gier, psycholoog

Vermoeidheid is een veel voorkomende klacht bij MS. Vermoeidheid beperkt mensen met MS in de uitvoering van dagelijkse activiteiten en wordt als één van de meest hinderlijke symptomen ervaren. Vermoeidheid is een belangrijk aandachtpunt in de behandeling van de gevolgen van MS. Lange tijd werd gedacht dat mensen met MS veel moesten rusten om energie te besparen. De laatste jaren zijn die inzichten veranderd. Er wordt genuanceerder gedacht over de relatie tussen activiteiten en rust; sportief bewegen wordt gestimuleerd.

Samen met u bespreken we wat u zelf kunt doen aan de vermoeidheid. Daarnaast wordt besproken wanneer er een behandeling nodig is.

Algemeen

Een aantal jaar geleden is het MS Centrum Amsterdam begonnen met het organiseren van korte informatiebijeenkomsten onder de noemer ‘MeetingS’. De bijeenkomsten duren maximaal twee uur en er wordt steeds één onderwerp besproken. De groep wordt klein gehouden (30 personen), zodat er veel interactie mogelijk is. Inschrijven is verplicht. 

Informatie over aanmelden volgt later.