21 nov

Promotie: F.E.M. Vonckenp

Promotie

Details
Titel proefschrift:

Oesophageal cancer

Promotoren:

prof.dr. M. Verheij & prof.dr.ir. J.J. Sonke

Copromotoren:

dr. B.M.P. Aleman & dr. J.W. van Sandick

Tijd: 11:45 uur
Locatie: Aula, Vrije Universiteit