27 mei

Promotie: R.E. van Bentum

Promotie

Details
Titel proefschrift:

Axial spondyloarthritis: looking for the blind spot

Promotoren:

prof.dr. I.E. van der Horst-Bruinsma & prof.dr. M.T. Nurmohamed

Copromotor:

dr. F.D. Verbraak

Tijd: 09:45 uur
Locatie: Aula, Vrije Universiteit