21 nov

Taalvaardigheid in het onderwijs

Lezing

Academisch taalgebruik in het Hoger Onderwijs Prof.

dr. Folkert Kuiken (Universiteit van Amsterdam)

Hoewel een vwo-diploma toegang geeft tot een universitaire studie, is dat niet altijd een garantie voor een succesvol studieverloop. Naast factoren als sociaal-economische achtergrond, motivatie en tijdsinvestering speelt taalvaardigheid daarbij een rol. Lang niet alle studenten blijken aan het begin van de studie over de gewenste academische taalvaardigheid te beschikken. Daarin ligt een taak voor zowel de universiteit als het vwo. In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag wat die taak is.

How we do it: studeren met gehoorverlies in het Hoger Onderwijs

Alies Oostenbrug en Tonnie Haeken (Viertaal College Amsterdam)

De transitie van het voortgezet speciaal onderwijs naar een vervolgopleiding verloopt voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking lang niet altijd vlekkeloos. De populatie verdwijnt onder de radar en de kennis van de omgeving omtrent deze problematiek is vaak maar gering. Veel leerlingen vallen in een ‘gat’, ervaren onbegrip of ondervinden studieproblemen. VierTaal wil deze transitie duurzaam verbeteren, zodat de student niet voortijdig een studie af hoeft te breken of niet meer kan functioneren op het niveau dat hij aankan. Met deze voordracht willen we successleutels en praktijkvoorbeelden geven van ons project VierVooruit.

Er is aandacht voor 3 fasen. Tijdens de voorbereiding naar de transitie ligt de nadruk op het proces om tot een geschikte studiekeuze te komen, de beperking te begrijpen en te accepteren, een realistisch beeld te krijgen van de toekomst, leren te reflecteren en situaties in te schatten die nu nog onbekend zijn. De tweede fase is de preventieve werking tegen studieuitval door een goed voorbereide overdracht. De laatste fase van de transitie is de nazorg. Specifieke coaching tijdens de start van de studie en het opzetten van peer-to-peer contact speelt een centrale rol om de geleerde kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen.

We maken u deelgenoot van ‘how we do it’ en wat wij als belangrijke factoren zien om de student met zijn auditieve en/of communicatieve beperking te laten slagen op het hbo.

------------------------

Alies Oostenbrug is als ambulant begeleider verbonden aan het VierTaal College Amsterdam. Ze begeleidt leerlingen in het vo en in het mbo. Van origine is Alies logopedist en heeft als zodanig binnen het vso cluster 2 gewerkt, zowel in Rotterdam als in Amsterdam. Als ambulant begeleider ziet zij regelmatig leerlingen overstappen naar het hbo. Voor velen is dit een lastige stap. Door een goede voorbereiding en begeleiding wil ze deze stap zo goed mogelijk laten verlopen. Tonnie Haeken is decaan op het VierTaal College Amsterdam en heeft 35 jaar werkervaring in verschillende functies in het cluster 2 onderwijs. Als decaan is zij betrokken bij de studiekeuze van studenten en natuurlijk de overgang naar het hbo.Veel studenten hebben de neiging hun functiebeperking te verzwijgen, willen ‘niet opvallen’ of tot last zijn. Haar ervaring is wanneer een goede overdracht heeft plaatsgevonden, voorzieningen en hulpmiddelen geregeld zijn, studenten meer succesvol zijn.

Locatie: Hoofdgebouw VU, de Boelelaan 1105, lokaal HG 05 A 00.
Donderdag 21 november, 13.00-16.00