04 feb

Valeriussymposium 2021 'Transities in de ouderenpsychiatrie'

Symposium

Psychische aandoeningen ontstaan vaak al in de vroege volwassenheid. Bij het ouder worden komt daar een toenemende somatische en cognitieve comorbiditeit bij. Psychiatrische stoornissen die pas op latere leeftijd manifest worden presenteren zich al veel eerder met deze aspecifieke verschijnselen en hebben dan een brede differentiaaldiagnose. Dit behoort weliswaar tot het terrein van ouderenpsychiatrie, maar door deze pluriforme aanloop bevinden zich veel patiënten zich geruime tijd op de transitie van volwassenen- naar ouderenpsychiatrie. Een scherpe grens is niet te trekken, wat een goede samenwerking tussen de expertisegebieden inspirerend en onontbeerlijk maakt.

Details
Datum donderdag 4 februari
Locatie Online
Tijden 09:30 - 15:30
Prijs Medisch specialisten € 140,00 / Overigen € 70,00