27 mei

Van wetenschap naar praktijk en andersom: European Implementation Event 2020

Bijeenkomst

Vanwege de Covid-19 pandemie zal ‘The European Implementation Event 2020’ verplaatst worden naar 27 en 28 Mei 2021 in Rotterdam.

Met het thema Crossing Borders – Overcoming Boundaries: Implementation for a new decade staat de implementatie van onderzoeksresultaten in praktijk en beleid centraal. Tijdens het event kunnen aanwezigen de nieuwste wetenschappelijke inzichten en hun praktijk ervaringen met elkaar delen.

Iedereen die betrokken is bij de implementatie van wetenschappelijke inzichten in praktijk en beleid is van harte welkom om op deze dagen aan te sluiten. Interesse? Meld je hier aan.

Het event biedt naast ‘traditionele’ kennisverspreiding en inspiratie via keynote lezingen, symposia en posters, ook andere formats. Er is een mogelijkheid om tegengestelde waarden en belangen te verkennen in een debat (meld je thema aan in de Panel club). Of om je probleem voor te leggen aan anderen in de ‘problem solving arena’ Yes we can!

Datum: 27 en 28 mei 2021 
Locatie: Rotterdam
Website: https://implementation.eu/european-implementation-event-2020/