01 dec

Webinar Algemene Voorlichtingsbijeenkomst voor Volwassenen met Genderdysforie

Voorlichtingsbijeenkomst

Graag nodigt het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie u uit voor een Webinar/Digitale Voorlichtingsbijeenkomst.

Deze Webinar is informatief en bedoeld voor alle volwassenen met genderdysforie en hun naasten. Het is een aaneenschakeling van korte presentaties over de verschillende fasen binnen het traject. We kunnen hierbij helaas niet op elk onderwerp diep en gedetailleerd ingaan gezien de beperkte tijd.

Het doel is dat u na deze bijeenkomst een algemeen beeld heeft over het behandeltraject. Voor het specifieke programma verwijzen wij u naar de bijlage.

U bent van harte welkom om deze Webinar bij te wonen als u meer behoefte heeft aan informatie. U kunt deze Webinar vanachter uw eigen PC, Mac, tablet of smartphone volgen ongeacht waar u zich bevindt. Ook als u al eens geweest bent, en nog behoefte heeft aan informatie, mag u uiteraard weer aansluiten. Ook kunt u familie, vrienden of andere geïnteresseerden mee laten kijken.

We willen benadrukken dat deze Webinar niet verplicht is.

Deelnemen

  • • Om deel te kunnen nemen aan deze Webinar Voorlichtingsbijeenkomst is aanmelden noodzakelijk.
  • U kunt zich aanmelden via info-genderteam@vumc.nl
  • U ontvangt vervolgens per mail een Teams livegebeurtenis-link én instructies hoe u vervolgens kunt deelnemen met deze link.
  • Het is mogelijk om van te voren vragen te stellen via info-genderteam@vumc.nl maar u kunt ook vragen stellen of opmerkingen plaatsen via het chatvenster tijdens de Live bijeenkomst. De vragen en opmerkingen worden gerubriceerd en voorgelegd aan de sprekers. Mogelijk kunnen niet alle vragen online worden beantwoord gezien de beperkte tijd.
Details
Tijd: 18:00 - 19:30 uur

Programma