Amsterdam UMC Conferences & Events ondersteunt en verzorgt de volgende cursussen en congressen:

Ons aanbod

Oktober 2020
22 oktober Online vragenuur over covid-19 voor verpleegkundigen
November 2020
4 november Regionaal Onderwijs module K+L
17 t/m 19 november Congres Motor Impairment Conference
Januari 2021
19 januari Symposium Short acting local anesthetics for spinal anesthesia
22 januari Symposium Continuïteit in de geboortezorg - het belang van een vertrouwde zorgverlener