Wat kunnen wij voor u doen?

In nauw overleg kunnen wij alle organisatorische en logistieke werkzaamheden verzorgen. Vanaf het eerste begin tot en met de afronding. Wij bieden ook pakketten aan met een gedeeltelijke dienstverlening.

U kunt de volgende werkzaamheden aan ons uitbesteden:

  • Het zorgdragen voor: de locatie zaal, catering en AV-middelen.
  • Promotie en adviserende werkzaamheden intern en extern.
  • Het verzorgen van (digitaal) drukwerk zoals een A5 flyer, digitale uitnodiging, programmaboek, abstractbook, folder, poster en banner.
  • Projectplanning en draaiboek.
  • Accreditatie aanvragen en coördineren.
  • Deelnemersadministratie: opzetten van een digitaal aanmeldingsformulier, aanmeldingen verzorgen, innen van deelnemersgelden, het maken van deelnemersoverzicht(en), badges en een digitaal evaluatieformulier.
  • Financiële administratie: facturering, maken van een begroting en eindafrekening, en innen van sponsorgelden en het afhandelen van declaraties sprekers.
  • Informeren en afstemmen sprekers en dagvoorzitter.
  • Informeren en afstemmen sponsoren.
  • Inhuren van diverse leveranciers (entertainment, relatieschenken, fotograaf). Reis- en verblijf regelen.