Professionalisering voor docenten, opleiders en AIOS

Excellente artsen afleveren, dat is één van de kerntaken van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Daarin slagen we alleen met een samenhangend onderwijsprogramma, verzorgd door docenten en opleiders die goed zijn toegerust voor hun taak. De bachelor- en masteropleiding zijn daarvoor een belangrijk instrument, evenals de vernieuwde vervolgopleidingen; het zijn uiteindelijk de docenten die het doen. Vandaar dat het Instituut voor Onderwijs en Opleiden (IOO) van Amsterdam UMC, locatie VUmc een breed scala aan scholingsactiviteiten heeft ontwikkeld voor docenten en opleiders in de opleiding geneeskunde en de medisch specialistische vervolgopleidingen.

Ook voor assistenten in opleiding tot specialist (aios) heeft het IOO een scholingsaanbod op de niet-medische competenties ontwikkeld: het Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO).

Om de kwaliteit van de medisch specialistische vervolgopleidingen hoogwaardig te houden, beschikt Amsterdam UMC, locatie VUmc over een intern kwaliteitssysteem dat is vastgelegd in het Kwaliteitszorgplan. Daarin worden kwaliteitsaspecten van opleiden waaronder de didactische kwaliteit van de opleiders en supervisors, het opleidingsklimaat en de leeromgeving in kaart gebracht en - zonodig - verbeterd.

Arts-assistenten genieten hun opleiding vaak in meerdere ziekenhuizen in de regio: de Onderwijs en OpleidingsRegio (OOR). Vertegenwoordigers en adviseurs van alle OOR-ziekenhuizen stemmen regionale opleidingszaken af in de Regionale Centrale Opleidingscommissie (rCOC). Het Instituut van Onderwijs en Opleiden verzorgt ambtelijke ondersteuning en beleidsadvies.

Contact

docentprofessionalisering@vumc.nl