Digitale casustoets met gamification

Het maken van een digitale (formatieve) toets of andere vorm van e-learning kan lastig zijn, zeker als je extra interactieve wensen hebt en laagdrempelig iets wilt ontwikkelen. Hiervoor hebben onderwijskundig adviseur Anika Willemsen en opleider Ingrid van Baak vanuit Amsterdam UMC (Amstel Academie) een digitaal format ontwikkeld. Opleiders en onderwijsontwikkelaars kunnen zelfstandig aan de slag met dit interactieve format. Met het format is een casustoets ontwikkeld voor de radiodiagnostische laboranten van de Amstel Academie.

De tool en het format geven de ruimte om casuïstiek als uitgangspunt te nemen en de student te confronteren met problematiek uit de beroepssituatie om probleemoplossend redeneren te stimuleren. De formatieve casustoets die is ontwikkeld is adaptief, bevat feedback op maat, veel beeld- en videomateriaal en verschillende game-elementen. Het ontwikkelde format is te gebruiken voor eenieder die een formatieve casustoets met game-elementen wil maken, zonder te veel afhankelijk te zijn van technische ondersteuning.

De casustoets voor Radiodiagnostisch Laboranten

Met het format is een digitale casustoets gemaakt voor de opleiding tot Radiodiagnostisch Laborant (te bekijken onder het kopje demo). Deze formatieve toets is opgebouwd aan de hand van drie verschillende onderwerpen (CT-brein, CT-thorax, CT-abdomen) en daarbinnen uit voorbereiding (röntgenaanvraag, protocollering), technische uitvoering (parameters, dosis) en resultaten (kwaliteit onderzoek, beeldherkenning). De student krijgt bij foute antwoorden extra vragen ter bevordering van het kennisniveau. Voor meer verdieping kan de student zoeken in de kennisbank of wordt door middel van links in de feedback naar interessante webpagina's/artikelen doorverwezen.

Gamification

Gamification is niet zozeer het maken van een game, als wel het toevoegen van game-elementen aan het onderwijsproduct. Hoewel het gebruikelijke onderwijselementen betreft (behalen van doelen, progressiemogelijkheden, problemen en situaties oplossen, belonen, samenwerken, ontdekkend leren en persoonlijke feedback) geeft het begrip de kracht van de combinatie van deze elementen aan.

Concreet betekent dit dat het format de volgende elementen bevat:

  • casuïstiek met progressiemogelijkheden (de student doorloopt casuïstiekvragen, afhankelijk van de antwoorden en keuzen wordt het niveau aangepast);
  • feedback op maat (afhankelijk van het antwoord krijgt de student passende feedback);
  • spelelementen (zoals feedback op maat, karakters kiezen, beloningen, hints krijgen, gebruik maken van een puntensysteem en leaderboard (alleen mogelijk met LMS));
  • gebruik van afbeeldingen en video (zoals hotspot- en rangevragen).

DEMO

De casustoets voor de radiodiagnostische laboranten kan je via onderstaande links bekijken. De eerste link is een demo van de casustoets die voor studenten wordt gebruikt (meestal aangeboden via een LMS). De tweede link is een demo waarbij makkelijker door de verschillende onderdelen (levels) te gaan is, zodat niet de hele toets doorlopen hoeft te worden.

Surfnet

De ontwikkeling van dit format was onderdeel van een van de negen projecten van de innovatieregeling Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat georganiseerd door SURFnet. In het kader van deze regeling experimenteerden hogeronderwijsinstellingen tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2016 met het gebruik van digitaal toetsen voor het vormgeven van onderwijs op maat, waardoor de kwaliteit van het onderwijs verbetert en leerprocessen beter aansluiten bij de vraag van docenten en studenten. Als onderdeel van dit project zijn er ook twee blogs geschreven.

Zelf aan de slag

Het format is gemaakt met de e-learning ontwikkeltool Articulate, wat gebaseerd is op PowerPoint en daardoor erg laagdrempelig is. Ideaal voor opleiders die een casustoets met game-elementen wil maken, zonder te veel afhankelijk te zijn van technische ondersteuning. De student hoeft geen toets meer te maken met losse vragen, maar wordt bij deze vorm van toetsing meer uitgedaagd door game-elementen, beeld- en videomateriaal en feedback op maat. De digitale formats en bijbehorende producten kan je hieronder downloaden.

Eindproducten en downloads

NB

Inmiddels gebruiken wij de casustoets met Articulate Storyline 360 (de demo’s die nu online staan zijn daar ook mee gemaakt). Mocht je daar informatie over willen of de specifieke templates van VUmc Amstel Academie/ VUmc Academie willen gebruiken, neem dan contact op met Anika Willemsen of Ingrid van Baak.

Contact

Anika Willemsen (anika.willemsen@vumc.nl) en Ingrid van Baak (i.vanbaak@vumc.nl)