VUmc Academie, Amstel Academie en de Faculteit der Geneeskunde VU vormen samen Instituut voor onderwijs en opleiden.

IOO: organogram 2018