Directie Onderwijs en Opleiden

Wim Polderman

Wim Polderman
Directeur
Amstel Academie en VUmc Academie

“Onderwijs vormt de kerntaak van onderwijs en opleiden. Onderwijs in de breedste zin van het woord, dus ook trainen, opleiden, ontwikkelen en onderzoek. En interprofessioneel leren en ‘samenwerkend leren’ is een van de belangrijkste uitdagingen voor het instituut.”

Christa de Boer

Christa Boer
Directeur
Faculteit der Geneeskunde VU

“De arts van de toekomst zal een heel ander profiel hebben door de komst van digitale innovaties en een veranderend zorglandschap. Het wordt heel boeiend om in te spelen op al die veranderingen; technologie op waarde schatten, jonge dokters empoweren en tegelijkertijd de menselijke kant van de geneeskunde blijven benadrukken.”