Centraal veneuze katheter bij kinderen - Zorgleren

Met een centraal veneuze katheter (CVK) is er een directe toegang tot een centrale vene. Hiermee kun je medicatie, vocht en voeding aan de zorgvrager toedienen en in bepaalde gevallen bloed afnemen. Een CVK verzorgen is een risicovolle handeling. Bloed afnemen en toedienen van infusievloeistof via de CVK zijn volgens de Wet BIG Voorbehouden Handelingen. CVK’s worden gebruikt bij kinderen van alle leeftijden: van prematuur tot puber.

De e-learning start met een korte introductie en vervolgens volgt de theorie. In de theorie zijn een aantal oefenvragen opgenomen. Aan de hand van teksten, illustraties, foto’s en film volgt de cursist de volgende onderdelen: assisteren bij inbrengen CVK, verzorgen van de insteekopening, verwisselen van het infuussysteem, bloedafname en verwijderen CVK. De e-learning sluit af met een toets en eventuele herkansingen.

Doelgroep

Verpleegkundigen

Doorlooptijd

Ca. 1 uur

Kosten

Medewerker VUmc: € 25,75
Geen medewerker VUmc: € 40,75

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V

Benodigde software

Om de e-learningmodule te kunnen doorlopen maakt u gebruik van een Internetbrowser. Meer informatie hierover kunt u lezen in het bestand "Inloggen bij de digitale leeromgeving van de VUmc Academie.pdf".

Helpdesk

Bij problemen met inschrijven kunt u een e-mail sturen naar: support@vumcacademie.nl.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Meer informatie? Vraag het aan

Anneke van Dijk