Cursus Inspanningsanalyse in de Kinderrevalidatiegeneeskunde

In de cursus Inspanningsanalyse in de Kinderrevalidatie worden theorie en praktijk gecombineerd om inzicht te geven in hoe inspanningsanalyse gebruikt kan worden voor de behandeling van problemen rondom lopen en vermoeidheid bij kinderen en jongeren met een fysieke beperking.

De cursus is volgeboekt. Stuur een email naar events@vumc.nl om om de wachtlijst geplaatst te worden.

Ik houd het niet vol om naar school te lopen’ (Meike, 15 jaar, cerebrale parese)
Tijdens de gymles lukt het me niet om mee te doen met tikkertje’ (Thijs, 8 jaar, spina bifida)

Hoe kan een inspanningsanalyse een bijdrage leveren aan diagnostiek bij deze hulpvragen?

En wat zijn de consequenties voor behandeling?

Deze onderwerpen komen aan de orde bij de cursus Inspanningsanalyse in de Kinderrevalidatie.

Vermoeidheid en verminderde loopafstand zijn veel gehoorde dagelijkse problemen van kinderen met cerebrale parese. Een verhoogd energieverbruik tijdens het lopen is een mogelijke oorzaak. Maar ook een verminderde fitheid kan leiden tot een hoge relatieve belasting en klachten als vermoeidheid en een verminderde loopafstand. 

In de cursus Inspanningsanalyse in de Kinderrevalidatie worden theorie en praktijk gecombineerd om inzicht te geven in hoe inspanningsanalyse gebruikt kan worden voor de behandeling van problemen rondom lopen en vermoeidheid bij kinderen en jongeren met een fysieke beperking.  

Tijdens de cursus komen de aspecten aan orde:

Dag 1: Theorie digitaal
- Achtergrond inspanningsfysiologie
- Bij wie is testen zinvol?
- Uitvoering testen
- Interpretatie van testgegevens

Dag 2: Practicum locatie VUmc
- Loopenergiemeting (energy cost meting)
- Maximale inspanningstest
- Uitwerking en interpretatie testen
- Casuïstiek
- Training en adviezen

Docenten
Mw. Prof. dr. Annemieke Buizer, kinderrevalidatiearts
Mw. Eefje Muselaers MSc, kinderfysiotherapeut en inspanningslaborant
Mw. dr. Eline Bolster, kinderfysiotherapeut en inspanningslaborant
Afdeling Revalidatiegeneeskunde,  Amsterdam UMC, locatie VUmc

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor revalidatieartsen, (kinder)fysiotherapeuten, bewegingslaboranten
TIP: kom als duo (arts+fysio/laborant!)

Datum

Donderdag 1 en vrijdag 2 juli 2021 van 09.00 uur tot 17.00

Locatie en tijdstip

Donderdag 1 juli zal de cursus online gegeven worden en vrijdag 2 juli zal de cursus fysiek plaatsvinden bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc, Polikliniek bij afdeling Revalidatiegeneeskunde.

Kosten en aanmelden

De kosten voor deelname aan de cursus bedragen €750 per persoon.

Maximaal aantal deelnemers: 20 deelnemers.
De voorkeur gaat uit naar deelname van een koppel bestaande uit (revalidatie-)arts en/of fysiotherapeut en laborant.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) voor 12 punten, en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) voor 16 punten.