De kracht van leiderschap

Schrijf je nu in

Werk je minder dan twee jaar als leidinggevende bij het VUmc? Dan is het leiderschapsprogramma ‘De kracht van leiderschap’ misschien iets voor jou. In dit programma leer je over je persoonlijk leiderschap; je leiderschapsstijl, drijfveren en belemmeringen. Hierin inzicht krijgen is onmisbaar als je je medewerkers optimaal wilt leren aansturen.

Het programma stimuleert je om, ondanks de werkhectiek en veranderingen in het werk, om leiding te geven vanuit je persoonlijke kracht en niet vanuit macht. Daardoor verbeteren de werkprestaties en het werkplezier van jou, je team en de individuele medewerker. Ook is er veel aandacht voor je persoonlijk leiderschap: ik en mezelf; ik en de ander en ik en de organisatie. 

In februari 2013 is VUmc gestart met een leiderschapsprogramma voor nieuwe leidinggevenden. Aanleiding was de wens van VUmc om medewerkers die zijn doorgegroeid naar een leidinggevenden functie of van buiten VUmc komen en starten in een leidinggevende functie, te ondersteunen bij het invullen van hun nieuwe rol. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen leidinggevenden op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Het leiderschapsprogramma heeft veel aandacht voor het persoonlijk leiderschap van de deelnemers. Het programma is opgebouwd rond drie pijlers: ik en mezelf; ik en de ander en ik en de organisatie.

Inzicht in eigen leiderschapsstijl, drijfveren en belemmeringen zijn essentieel voor het optimaal aansturen van mensen op de werkvloer. Het programma  stimuleert leidinggevenden om vanuit authenticiteit leiding te geven aan zichzelf en hun omgeving. Het is erop gericht om ondanks alle hectiek en veranderingen te leidingen vanuit persoonlijke kracht en niet vanuit macht.

Dit alles draagt bij aan het optimaal presteren en het werkplezier van het team en de individuele medewerker.

Het programma is een co-creatie van VUmc Academie in samenwerking met DBR. Het programma wordt uitgevoerd door trainers van de VUmc Academie. 

Het leiderschapsprogramma De kracht van leiderschap bestaat uit de volgende onderdelen: 

Intake

Intakegesprek met de deelnemer en diens leidinggevende. In dit gesprek wordt de leidinggevende van de deelnemer geïnformeerd over het traject en zijn rol daarin en worden de leerdoelen van de deelnemer vastgesteld.

Insights discovery

De deelnemers vullen vooraf een vragenlijst van Insights Discovery in. Aan de hand van de antwoorden wordt een uitgebreid persoonlijk profiel opgesteld dat inzicht geeft in de eigen (werk)stijl en de invloed hiervan op zowel de zakelijke als persoonlijke omgeving. Tevens biedt het profiel handvatten voor verbetering van de effectiviteit, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.

Modules

 • Module 1: persoonlijk leiderschap
 • Module 2: versterken van de interactie tussen zichzelf en de ander
 • Module 3: teamontwikkeling en veranderdynamiek/sturen van veranderingen
 • Module 4: zicht op de omgeving, samenwerken, resultaatgerichtheid
 • Module 5: afsluiting

Voor iedere module nodigen we een gastspreker uit (van binnen of buiten VUmc) die vanuit eigen ervaring het betreffende thema belicht en in gesprek gaat met de deelnemers.

Intervisiebijeenkomsten

Deelnemers nemen deel aan Intervisiebijeenkomsten tussen de modules door. Tijdens de intervisie brengen de deelnemers eigen praktijksituaties in waar ze vragen over hebben.

Quickscan

Er vindt een observatie plaats van een door de deelnemer voorgezeten (team)overleg. De observant is een van de co-creators of iemand van P&O.

Outtake

Afsluitend gesprek met de deelnemer, diens leidinggevende en de co-creators van het programma. 

Doelgroep

Nieuwe leidinggevenden; Vumc-medewerkers die zijn doorgegroeid naar een leidinggevende positie en nieuwe medewerkers die van buiten zijn aangetrokken als nieuwe leidinggevenden. 

Criteria:
1. je bent hiërarchisch leidinggevende.
2. Je werkt minder dan twee jaar als leidinggevende.

Kosten

Het leiderschapsprogramma VUmc wordt gefinancierd vanuit centraal P&O budget en is kosteloos voor de deelnemers.

Locatie

De eerste twee trainingsdagen volg je in een conferentieoord inclusief overnachting. De overige trainingsdagen zijn in Regardz Gaasperplas. De intervisiebijeenkomsten zijn in het VUmc Academie MF-gebouw.

Datums

 • Module 1: donderdag 28 februari en vrijdag 1 maart 2019
 • Module 2: donderdag 28 maart 2019
 • Module 3: donderdag 9 mei 2019
 • Module 4: donderdag 6 juni 2019
 • Module 5: donderdag 4 juli 2019 + afsluitende bijeenkomst
 • Intervisiebijeenkomst 1: tussen module 1 en 2 (datum volgt)
 • Intervisiebijeenkomst 2: tussen module 2 en 3 (datum volgt)
 • Intervisiebijeenkomst 3: tussen module 4 en 5 (datum volgt)
 • Intervisiebijeenkomst 4: tussen module 5 en 6 (datum volgt)

Coachgesprekken: (data in overleg met deelnemers)

Duur

 • Module 1: 2 dagen
 • Module 2: 1 dag
 • Module 3: 1 dag
 • Module 4: 1 dag
 • Module 5: 1 dag

Helpdesk

Het melden van problemen en vragen over inschrijven, aanmelden en inloggen in de leeromgeving kunt u mailen naar: support@vumcacademie.nl.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Meer informatie? Vraag het aan

Marjo van Tol

Misschien ook interessant?

 1. In het medische zorg wordt gebruik gemaakt van een reeks aan verschillende beeldvormende MRI, CT,...
  Bekijk
 2. Kernspin Tomografie, oftewel in het Engels Magnetic Resonance Imaging (MRI) is een van de in de Op...
  Bekijk
 3. Moet u voor uw werk regelmatig Word 2010 gebruiken en heeft u het idee dat u dit nog niet goed Voor...
  Bekijk
 4. Deze Engelstalige minor richt zich op medisch wetenschappelijke verdieping en verbreding en daarmee...
  Bekijk