DOO – Communicatie-onderwijs

Schrijf je nu in

Artsen voeren veel gesprekken met patiënten. Die verdienen aandacht omdat zij een onmisbaar onderdeel van het medisch handelen vormen. Communicatie-onderwijs biedt praktische handvatten. Er wordt gewerkt aan de hand van beeldopnamen (met informed consent) van eigen consulten. Mede op basis van de door hen geformuleerde leervragen ontvangen deelnemers feedback op hun communicatie met patiënten, wordt de effectiviteit getoetst aan theorie en krijgen zij tips ter verbetering.

Naast de individuele leervragen worden onderwerpen besproken die naar voren komen op basis van het getoonde beeldmateriaal. Naar aanleiding van de besproken casuïstiek, worden ook gespreksstijlen onderwezen zoals counseling, shared decision making, motiveren tot leefstijlverandering of therapietrouw en familiegesprekken. Indien gewenst wordt geoefend met nieuwe vaardigheden. Aan de sessies gaat zorgvuldige voorbereiding vooraf. Opleidingen ontvangen vooraf een instructie m.b.t. de technische en juridische voorwaarden (informed consent).

Er wordt gewerkt aan de hand van beeldopnamen (met informed consent) van eigen consulten. Mede op basis van de door jou geformuleerde leervragen ontvang je feedback op je communicatie met patiënten, wordt de effectiviteit getoetst aan theorie en krijg je tips ter verbetering. Naast de individuele leervragen worden onderwerpen besproken die naar voren komen op basis van het getoonde beeldmateriaal. Er is aandacht voor het ‘basisconsult’ waarbij doelgerichtheid, structuur en het creëren en bestendigen van een goede samenwerkingsrelatie met de patiënt op de voorgrond staan. Tevens is er aandacht voor specifieke contextvariabelen, zoals het omgaan met heftige emoties van de patiënt, slecht nieuws, moeilijk gerust te stellen patiënten, ontevreden patiënten of fouten en klachten. Naar aanleiding van de besproken casuïstiek, worden ook gespreksstijlen onderwezen zoals counseling, shared decision making, motiveren tot leefstijlverandering of therapietrouw en familiegesprekken. Indien gewenst wordt geoefend met nieuwe vaardigheden.

Het onderwijs vindt plaats in de vorm van een reeks (6-8) bijeenkomsten van elk 2 uur. Tijdens de bijeenkomsten worden vier consultopnamen gezien en nabesproken. Gemiddeld tien personen nemen deel, hetzij in een vaste groep, hetzij in een groep van wisselende samenstelling (naar gelang het werkrooster het toelaat). Het onderwijs kan zich richten op aios en op een samengestelde groep van aiossen en opleiders.

Praktisch

Doelgroep

Aiossen of een combinatie van aiossen én opleiders, altijd van één specialisme.

Cursusduur en opzet

Bijeenkomsten van 2 uur / aantal in overleg

Kosten

Over annuleringskosten worden bij inschrijving nadere afspraken gemaakt.

Locatie

Op eigen afdeling of polikliniek

Contact en vragen

Wil je meer weten? Neem dan contact op met secretariaat DOO: doo@amsterdamumc.nl

Inschrijven

Voor aanvang van de cursus krijg je een bevestiging met gedetailleerde informatie en eventuele opdrachten.