DOO - Impact Organisatie en Financiering op Medisch Handelen

Schrijf je nu in

Hoe beïnvloeden de politiek en het zorgsysteem jouw klinisch handelen? Het doel van deze cursus is om deelnemers inzicht te geven in de impact van de organisatie en bekostiging van de Nederlandse zorg op het handelen van zorgverleners.

In deze cursus wordt aandacht geschonken aan het belang van de organisatie van de zorg op het kunnen uitoefenen van je beroep en het behalen van je doelen als zorgverlener. Ook is er aandacht voor hoe de manier van betalen van invloed is op de manier van werken van een zorgverlener. Daarnaast is er aandacht voor de wijze waarop maatschappelijke ontwikkelingen (zoals de COVID-19 pandemie) het functioneren van de Nederlandse zorg kan beïnvloeden.

Wat neem je mee naar huis?

Aan het eind van de cursus hebben deelnemers inzicht in de impact van de organisatie en bekostiging van de Nederlandse zorg op hun handelen als zorgverlener, en hebben zicht op kansen en mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de systeemcontext waarin ze werkzaam zijn.

De cursus wordt georganiseerd rondom drie thema's:

Week 1: Organisatie van de zorg & medisch handelen;

Week 2: Bekostiging van de zorg & medisch handelen;

Week 3: Systeemcontext: Maatschappelijke ontwikkelingen & functioneren van de zorg.

Iedere week zullen de deelnemers door zelfstudie basiskennis rondom het weekthema tot zich nemen en een casus voorbereiden, en zal tijdens de digitale bijeenkomst in groepjes via interactieve werkwijzen (zoals escape room, game, debat sessie) aan de volgende leerdoelen gewerkt worden:

Na afloop van de cursus:

-       begrijpt de deelnemer het belang van de organisatie van de zorg op het kunnen uitoefenen van je beroep en behalen van je doelen als zorgverlener.

-       heeft de deelnemer inzicht in hoe de manier van behalen van de doelen van invloed is op de manier van werken van een zorgverlener.

-       Kan de deelnemer een geïnformeerde en onderbouwde mening vormen over hoe maatschappelijke ontwikkelingen (zoals de COVID-19 uitbraak) het functioneren van de zorg kan beïnvloeden.

Praktisch

Doelgroep

De cursus is geschikt voor alle aiossen.

Cursusduur en opzet

Drie online bijeenkomsten van anderhalf uur

Evaluatie en kwaliteitsborging

Alle cursussen worden digitaal geëvalueerd. Ook is er tijdens de cursus ruimte voor feedback van aiossen. Het programma wordt getoetst op effectiviteit en tevredenheid van zowel aiossen als opleiders.

Cursusdata 2023

Cursus 1: 31 mei, 14 juni en 28 juni
Cursus 2: 8 november, 22 november en 6 december
Alle bijeenkomsten: 17:00 - 18:30 ONLINE!

Kosten

Deelname aan deze cursus is kosteloos voor aiossen van Amsterdam UMC

Locatie

Online

Contact en vragen

Wil je meer weten? Neem dan contact op met secretariaat DOO: doo@amsterdamumc.nl

Inschrijven

Via de button 'inschrijven' kun je je inschrijven. Na afronding van je inschrijving ontvang je per mail een bevestiging van je inschrijving van noreply@parthen.nl  Ca.2 weken voor de cursus ontvang je de nodige inhoudelijke informatie en instructie voor deelname.

Afmelden voor een cursus en annuleringskosten

Na inschrijving voor een cursus geldt de volgende regeling: neem bij verhindering per mail contact op met doo@amsterdamumc.nl.
Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleringen op kortere termijn (< 30 dagen) wordt € 150 in rekening gebracht bij jouw afdeling. Je kunt in dat geval wel je inschrijving kosteloos overdragen aan iemand anders mits je dat direct doorgeeft.

De annuleringsregeling geldt ook in geval van ziekte. Bij ‘no show’ (afwezigheid zonder bericht) wordt te allen tijde de volledige cursusprijs in rekening gebracht bij de afdeling waar je werkzaam bent.

Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus uiterlijk 4 weken voor de geplande datum door ons geannuleerd. NB bij annuleren binnen 30 dagen voor aanvang en ‘no show’ wordt de opleider geïnformeerd.