DOO - Patiëntveiligheid

Schrijf je nu in

Nog steeds wordt in de gezondheidszorg bij incidenten te veel nadruk gelegd op de persoon die de fout heeft gemaakt. Tijdens deze cursus leer je om onder wisselende omstandigheden oog te houden voor je eigen rol, je invloed op de situatie, onveilige situaties herkennen en deze bespreekbaar te maken.

Nog steeds wordt in de gezondheidszorg bij incidenten teveel nadruk gelegd op de persoon die de fout heeft gemaakt. Het maken van een fout wordt dan gezien als een verwijtbare tekortkoming van een individu. Het gevolg is dat vaak het individu bejegend wordt als onkundig of als dader wordt gestraft, terwijl het bespreken van fouten in een team in een open sfeer de kans op herhaling verkleint. Het herkennen en leren van fouten en het overwogen omgaan met risico’s, leidt tot structurele verbeteringen van de kwaliteit van zorg, en daarmee een grotere patiëntveiligheid. Tijdens deze cursus leer je om onder wisselende omstandigheden oog te houden voor de eigen rol en invloed op een situatie, evenals onveilige situaties vroegtijdig te herkennen en bespreekbaar te maken.

De cursus patiëntveiligheid biedt ‘eyeopeners’ voor factoren die patiëntveiligheid beïnvloeden en stimuleert het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Door het bewust inzetten van effectief gedrag verbetert de zorg rond de patiënt. De algemene competenties samenwerken en patiëntveilige communicatie krijgen in deze cursus extra aandacht.
Na afloop van deze cursus:

  • Kun je verklaren hoe incidenten in de patiëntenzorg kunnen onstaan;
  • Kun je invloed van cultuur en context op patiëntveiligheid beschrijven;
  • Kun je benoemen welke tools en mogelijkheden er zijn om te sturen op patiëntveiligheid;
  • Heb je inzicht verkregen in verschillende manieren waarop je naar patiëntveiligheid kun kijken (Safety I en II)
  • Ben je op de hoogte van zowel de formele (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) als ook de informele wijze van melden en klachtafhandeling na incidenten in de patiëntenzorg;
  • Ben je je bewust van je invloed en van je verantwoordelijkheid voor het eigen handelen in relatie tot patiëntveiligheid;
  • Kun je toelichten welke factoren bijdragen aan een veilige werkomgeving;
  • Kun je een open gesprek beginnen over een incident dat is voorgevallen, met collega's, met supervisoren, met de patiënt en zijn naasten.

Praktisch

Doelgroep

De cursus Patiëntveiligheid is bestemd voor aios in de beginfase van hun opleiding.

Cursusduur en opzet

De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2 uur en is over 2 dagen verdeeld met een interval van ca. 6 weken. Tijdens de cursus vindt naast kennisoverdracht door de docent, zelfstudie plaats aan de hand van leeropdrachten, reflectie en kennisuitwisseling in groepsverband. De groepen zijn klein dat betekent dat er veel ruimte is voor interactie.

Voorbereiding en toetsing

De aios krijgt na de eerste cursusdag opdrachten om voor de bereiden. Toetsing is op dit moment nog geen vast onderdeel van de cursus. De aios is gedurende de gehele cursus online en neemt actief deel. Na volledige participatie aan de cursus (inclusief voorbereiding en opdrachten) krijgt de deelnemer een certificaat van deelname. De opleider en de aios zijn er verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling op het gebied van patiëntveiligheid vorm en inhoud te geven. Voor de 2e bijeenkomst moeten ook voorbereidingsopdrachten gedaan worden, dit om de cursus succesvol te kunnen afronden.

Evaluatie en kwaliteitsborging

Alle cursussen worden digitaal geëvalueerd. Ook is er tijdens de cursus ruimte voor feedback van aios. Het programma wordt getoetst op effectiviteit en tevredenheid van zowel aios als opleiders.

Cursusdata 2022

Cursus 4: 5 september en 10 oktober
Cursus 5: 4 november en 9 december

Kosten

In deze cursus is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor externe deelnemers.
Deelname voor aiossen van Amsterdam UMC is kosteloos.
Externe deelnemers betalen voor deze 2-daagse cursus € 600,-

Locatie

Volgt.

Programmaleider 

mevrouw dr. M. Riedijk
  

Organisatie en inlichtingen

Faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit 
Wendy Veldkamp
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam 
T. 020-44 44292
E. doo@vumc.nl

Inschrijven

Via de link 'Schrijf je nu in' kun je je inschrijven. Per academisch jaar dien je een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken.

Externe deelnemers kunnen de kosten declareren bij het ziekenhuis waar je op het moment van cursusdeelname de opleiding volgt.

Na registratie volgt een bevestiging van inschrijving. Een aantal weken voor de cursus ontvang je de nodige inhoudelijke informatie en instructie voor deelname.

Annulering

Bij verhindering dient de cursist zich door een collega te laten vervangen en dit per mail aan School of Medical Sciences door te geven. Annuleren kan per mail tot een maand voor aanvang van de cursus. Bij annulering tot deze datum brengen wij €35,- aan administratiekosten in rekening. Na deze datum volgt een factuur voor het volledige inschrijfgeld.