DOO - Patiëntveiligheid

Schrijf je nu in

Nog steeds wordt in de gezondheidszorg bij incidenten te veel nadruk gelegd op de persoon die de fout heeft gemaakt. Tijdens deze cursus leer je om onder wisselende omstandigheden oog te houden voor je eigen rol, je invloed op de situatie, onveilige situaties herkennen en deze bespreekbaar te maken.

Schrijf je nu in

Uw docent / trainer S. Greuters

Nog steeds wordt in de gezondheidszorg bij incidenten teveel nadruk gelegd op de persoon die de fout heeft gemaakt. Het maken van een fout wordt dan gezien als een verwijtbare tekortkoming van een individu. Het gevolg is dat vaak het individu bejegend wordt als onkundig of als dader wordt gestraft, terwijl het bespreken van fouten in een team in een open sfeer de kans op herhaling verkleint. Het herkennen en leren van fouten en het overwogen omgaan met risico’s, leidt tot structurele verbeteringen van de kwaliteit van zorg, en daarmee een grotere patiëntveiligheid. Tijdens deze cursus leer je om onder wisselende omstandigheden oog te houden voor de eigen rol en invloed op een situatie, evenals onveilige situaties vroegtijdig te herkennen en bespreekbaar te maken.

De cursus patiëntveiligheid biedt ‘eyeopeners’ voor factoren die patiëntveiligheid beïnvloeden en stimuleert het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Door het bewust inzetten van effectief gedrag verbetert de zorg rond de patiënt. De algemene competenties samenwerken en patiëntveilige communicatie krijgen in deze cursus extra aandacht.

  • begripsbepaling en huidige (inter-) nationale situatie met betrekking tot het thema patiëntveiligheid,
  • 'human factors' als belangrijkste bron voor het leren van fouten en incidenten,
  • juridische aspecten die van belang zijn bij incidenten in de zorg en disclosure,
  • medicatieveiligheid,
  • methoden voor analyse van incidenten en processen,
  • vaardigheidstraining in het intercollegiaal en interdisciplinair veilig communiceren over incidenten en veilig samenwerken in teams.

  • Je bent bekend met de rollen die Human Factor Engineering, veiligheidscultuur en hiërarchie in werkrelaties spelen bij het ontstaan van incidenten in de patiëntenzorg.
  • Je bent bekend met systeemdenken in relatie tot patiëntveiligheid en de meeste gebruikte analysemethoden en kan die toepassen op incidentmeldingen uit de eigen werkomgeving.

Praktisch

Doelgroep

De cursus Patiëntveiligheid is bestemd voor aios´ in de beginfase van hun opleiding.

Cursusduur en opzet

De cursus is over 2 dagen verdeeld met een interval van ca. 6 weken. Tijdens de cursus vindt naast kennisoverdracht door de docent, zelfstudie plaats aan de hand van leeropdrachten, reflectie en kennisuitwisseling in groepsverband.

Voorbereiding en toetsing

De aios krijgt na de eerste cursusdag opdrachten om voor de bereiden. Toetsing is op dit moment nog geen vast onderdeel van de cursus. De aios is gedurende de gehele cursus aanwezig en neemt actief deel. Na volledige participatie aan de cursus (inclusief voorbereiding en opdrachten) krijgt de deelnemer een certificaat van deelname. De opleider en de aios zijn er verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling op het gebied van patiëntveiligheid vorm en inhoud te geven.

Evaluatie en kwaliteitsborging

Alle cursussen worden digitaal geëvalueerd. Ook is er tijdens de cursus ruimte voor feedback van aios. Het programma wordt getoetst op effectiviteit en tevredenheid van zowel aios als opleiders.

Cursusdata 2020

Cursus 4: 15 oktober en 9 december
Cursus 5: 1 december en 26 januari 2021

Kosten

De kosten voor deze 2-daagse cursus bedragen € 600,-

Locatie

VUmc Klinisch Trainingscentrum (KTC)

Programmaleider 

de heer dr. S. Greuters
  

Organisatie en inlichtingen

Faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit 
Barbara Franken-Klinkenberg en Paula Klaassen
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam 
T. 020-44 44292
E. doo@vumc.nl

Inschrijven

Via de link 'Schrijf je nu in' kun je je inschrijven. Per academisch jaar dien je een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. Per cursus kunnen maximaal 20 deelnemers inschrijven.

Je kunt de kosten declareren bij het ziekenhuis waar je op het moment van cursusdeelname de opleiding volgt. Als je tijdens de cursus een opleiding bij Amsterdam UMC, lokatie VUmc volgt, ontvang je geen factuur; de kosten worden rechtstreeks doorbelast aan jouw afdeling.

Na registratie volgt een bevestiging van inschrijving. Een aantal weken voor de cursus ontvang je de nodige inhoudelijke informatie en instructie voor deelname.

Annulering

Bij verhindering dient de cursist zich door een collega te laten vervangen en deze mutatie schriftelijk aan School of Medical Sciences door te geven. Annuleren kan per mail tot een maand voor aanvang van de cursus. Bij annulering tot deze datum brengen wij €35,- aan administratiekosten in rekening. Na deze datum volgt een factuur voor het volledige inschrijfgeld.