Feedback geven aan co-assistenten

Schrijf je nu in

Feedback geven aan coassistenten is belangrijk voor het leren van co-assistenten tijdens de dagelijkse praktijk. Toch wordt het vaak als lastig ervaren of geeft men aan dat het zoveel tijd kost. In deze training krijgt u handvatten om effectief en efficiënt feedback te geven aan co-assistenten.

Schrijf je nu in

Uw docent/ trainer Anita Jacobs, Naomi Ehrlich

Feedback geven aan coassistenten is belangrijk voor het leren van co-assistenten tijdens de dagelijkse praktijk. Toch wordt het vaak als lastig ervaren of geeft men aan dat het zoveel tijd kost.

In deze training krijgt u handvatten om effectief en efficiënt feedback te geven aan co-assistenten.

De training richt zich op het begeleiden van co-assistenten. Op basis van casuïstiek uit uw eigen praktijk, krijgt u handvatten om effectief en efficiënt feedback te geven.

Centraal in de training staan de praktische oefeningen met een trainingsacteur.

Doelgroep

Stafleden, aios en KTO-docenten die co-assistenten begeleiden.

Trainers

Dr. Anita Jacobs (stafmedewerker Team Professionalisering) en Drs. Naomi Ehrlich (docent Medische Psychologie), met medewerking van een trainingsacteur.

Datum

De training wordt op aanvraag aangeboden in de eerste helft van 2018.

Inschrijven

Heeft u interesse om deze training binnen uw staf of opleidingsdagen aan te bieden? Neem dan contact op met Anita Jacobs, 020 - 444 5129 / a.jacobs@vumc.nl of met het cursussecretariaat: docentprofessonalisering@vumc.nl

Duur

De training duurt 2,5 uur.

Locatie

VU medisch centrum of elders.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd door ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) met 3 punten.

Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de scholing brengen wij administratiekosten à € 35,- in rekening, ten laste van uw afdelingskostenplaats. Bij verhindering kunt u zich ook (kosteloos) laten vervangen door een collega. Annuleringen en/of vervangingen dienen schriftelijk aan het secretariaat van team professionalisering doorgegeven te worden (docentprofessionalisering@vumc.nl). Team Professionalisering behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de scholing te annuleren, te verplaatsen naar een andere datum en/of in gewijzigde vorm aan te bieden. Wanneer de scholing door overmacht, bv. afwezigheid van de docent, geen doorgang kan vinden zal team Professionalisering een nieuwe datum inplannen.

Meer informatie? Vraag het aan

Anita Jacobs