Feedback geven aan co-assistenten

Schrijf je nu in

Feedback geven aan coassistenten is belangrijk voor het leren van co-assistenten tijdens de dagelijkse praktijk. Toch wordt het vaak als lastig ervaren of geeft men aan dat het zoveel tijd kost. In deze training krijgt u handvatten om effectief en efficiënt feedback te geven aan co-assistenten.

Feedback geven aan coassistenten is belangrijk voor het leren van co-assistenten tijdens de dagelijkse praktijk. Toch wordt het vaak als lastig ervaren of geeft men aan dat het zoveel tijd kost.

In deze training krijgt u handvatten om effectief en efficiënt feedback te geven aan co-assistenten.

De training richt zich op het begeleiden van co-assistenten. Op basis van casuïstiek uit uw eigen praktijk, krijgt u handvatten om effectief en efficiënt feedback te geven.

Centraal in de training staan de praktische oefeningen met een trainingsacteur.

Doelgroep

Stafleden, aios en KTO-docenten die co-assistenten begeleiden.

Datum

De training wordt op aanvraag aangeboden.

Inschrijven

Heeft u interesse om deze training binnen uw staf of opleidingsdagen aan te bieden? Neem dan contact op met het cursussecretariaat van docentproffesionalisering: docentprofessonalisering@vumc.nl

Duur

De training duurt 2,5 uur.

Locatie

VU medisch centrum of elders.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd door ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) met 3 punten.

Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de scholing brengen wij administratiekosten à € 35,- in rekening, ten laste van uw afdelingskostenplaats. Bij verhindering kunt u zich ook (kosteloos) laten vervangen door een collega. Annuleringen en/of vervangingen dienen schriftelijk aan het secretariaat van team professionalisering doorgegeven te worden (docentprofessionalisering@vumc.nl). Team Professionalisering behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de scholing te annuleren, te verplaatsen naar een andere datum en/of in gewijzigde vorm aan te bieden. Wanneer de scholing door overmacht, bv. afwezigheid van de docent, geen doorgang kan vinden zal team Professionalisering een nieuwe datum inplannen.

Meer informatie? Vraag het aan

docentprofessionalisering