Geriatrische revalidatiezorg verpleegkundige

Schrijf je nu in

De opleiding tot geriatrisch revalidatieverpleegkundige maakt jou tot de spil van het interdisciplinaire behandelteam van de patiënt en zijn naasten tijdens het (intensieve) revalidatieproces. Je wordt opgeleid om het zorgproces te regisseren en complementair te zijn aan de behoefte van de patiënt, rekening houdend met de normale veroudering en bijkomende pathologie.

Als geriatrische revalidatiezorg verpleegkundige vind je het een uitdaging om complexe zorgvragen te beoordelen en te vertalen naar zorg op maat. Je weet met jouw specialistische kennis en vaardigheden over revalidatie en geriatrie in multidisciplinaire zorg te leveren, gericht op herstel van functioneren en maatschappelijke participatie van kwetsbare ouderen.

In deze 13 tot 15 maanden durende opleiding leer je o.a. door het toepassen van klinisch redeneren alle benodigde competenties om als deskundig geriatrische revalidatiezorg verpleegkundige aan de slag te gaan.

De geriatrische revalidatiepatiënt kenmerkt zich door multimorbiditeit, kwetsbaarheid en een hoge leeftijd. In een vergrijzende samenleving is er vraag naar zorgpersoneel met specialistische kennis met betrekking tot revalidatie en geriatrie. In deze opleiding leer je de hoe je de vaak complexe zorgvraag van geriatrische revalidatiepatiënten kunt behoordelen om in multidisciplinair verband te werken aan het herstel en behoud van de gezondheid en zelfredzaamheid van de patiënt op leeftijd  d.m.v. het ICF en zo tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van de kwaliteit van leven.

Casuïstiek uit de dagelijkse praktijk wordt in de lessen gebruikt waarbij aandacht is voor de verschillende fases binnen het revalidatie traject. Door het toepassen van klinisch redeneren leer je kritische situaties op systematische wijze te analyseren en te beredeneren. Met deze unieke manier van onderwijs onderscheiden de verpleegkundige vervolgopleidingen van Amsterdam UMC zich van andere opleidingen in Nederland.

Daarnaast staat gedurende de opleiding jouw professionele ontwikkeling centraal, in de leerlijn ‘professionele gedragsvaardigheden’. De leerlijn loopt als rode draad door de gehele opleiding en helpt je met name bij de competenties communiceren en professionaliseren.

Leereenheden Geriatrische revalidatie verpleegkundige:

 • Introductie vervolgopleidingen
 • Klinisch redeneren
 • Inleiding in de Geriatrische revalidatie zorg
 • Chronische aandoeningen in de Geriatrische revalidatie zorg
 • Kwaliteit van zorg in de Geriatrische revalidatie zorg
 • Neuro revalidatie in de Geriatrische revalidatie zorg
 • Trauma & orthopedische zorg
 • Professionele gedragsvaardigheden

Het overzicht leereenheden in schema maakt inzichtelijk welke leeractiviteiten binnen de leereenheden zijn opgenomen.

Theoriecomponent

Toetsing vindt plaats d.m.v. zowel digitale schriftelijke toetsing, een take home toets en een  patiëntbespreking.

Praktijkcomponent

De praktijkcomponent bestaat uit 2 praktijkleerperioden waarbij er sprake is van een opbouw in complexiteit. Ook zal er uitvoering gegeven worden aan een kwaliteitsopdracht.

In de opleiding zijn 5 verplichte stagedagen opgenomen in het teken van de ketenzorg. In samenspraak met je praktijkinstelling wordt bepaald waar je gaat stage lopen.

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Doelgroep

Verpleegkundigen (MBO/HBO) met een dienstverband met een relevante geriatrische revalidatieafdeling in een ziekenhuis/instelling

Duur

De opleiding duurt 13 of 15 maanden, waarvan 27 dagen theorie en 1200 praktijkuren

Start

De opleiding start jaarlijks in april en november.

Aantal deelnemers

Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Studenten die niet geplaatst kunnen worden, komen op een wachtlijst

Kosten & offerte losse lesdagen

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kun je vrijblijvend aanvragen bij Karin Jonker: k.jonker@vumc.nl.

Accreditatie

De opleiding wordt door het kwaliteitsregister V&V geacrrediteerd met 162 punten.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingstermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd. De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:·       

 • Registratie in het BIG-register als verpleegkundige
 • Een dienstverband bij een ziekenhuis/instelling gedurende de opleiding

Meer informatie? Vraag het aan

Tamara Steen-Gortenmulder

Wellicht ook interessant

 1. De opleiding tot revalidatieverpleegkundige maakt jou tot de spil van het interdisciplinaire van de...
  Bekijk
 2. In deze opleiding doe je kennis op van de gerontologie en geriatrie en leer je de normale en de met...
  Bekijk
 3. In deze opleiding doe je kennis op over de veelzijdige zorg aan de neurologische patiënt in alle...
  Bekijk