Gynaecologie verpleegkundige

Bij de opleiding Gynaecologie verpleegkundige leer je over het zorgproces van de voortplantingsgeneeskunde, algemene gynaecologie en oncologische gynaecologie. Als gynaecologie verpleegkundige verleen je zorg in complexe tot hoog complexe situaties.

De zorg door de gynaecologie verpleegkundige heeft zich de afgelopen jaren binnen het vakgebied verspreid over verschillende settingen (klinisch, poliklinisch, transmuraal en extramuraal). Binnen deze settingen werk je samen met diverse kerndisciplines in een multidisciplinair verband, waarbij je als gynaecologie verpleegkundige je eigen deskundigheid inbrengt.

Binnen de afdeling Gynaecologie of polikliniek kan de gezondheidssituatie van de patiënt snel wisselen wat de zorg onvoorspelbaar van karakter maakt. De werkomgeving op de afdeling is er één van uitersten, ook in emotionele zin. Zorgsituaties hangen samen met vruchtbaarheid, maar ook met het overlijden van een patiënte.

De diversiteit aan problematiek, de onvoorspelbaarheid van de zorg en de verschillende leeftijds- en ontwikkelings- gebonden fasen van de vrouw, vragen van de gynaecologie verpleegkundige kennis en kunde op het gebied van voortplantingsgeneeskunde,  algemene gynaecologie en gynaecologische oncologie. Om die zorg te kunnen leveren is het belangrijk dat je kennis en kunde hebt op het gebied van voortplantingsgeneeskunde, algemene gynaecologie en gynaecologische oncologie.

Je loopt daarom tijdens deze opleiding stage op verschillende afdelingen buiten de eigen afdeling. Bijvoorbeeld op de polikliniek gynaecologie  en  voortplantingsgeneeskunde, de  operatiekamers en een fertiliteitscentrum. Daarnaast is het belangrijk dat je je op professionele wijze  in multidisciplinair verband kunt samenwerken in een wisselende omgeving. De opleiding is gericht op het behalen van competenties binnen de diverse beroepssituaties ten einde (hoog) complexe gespecialiseerde zorg te kunnen verlenen aan patiënten en naasten in de verschillende levensfasen rondom vruchtbaarheid, de patiënt met een 'acuut' gynaecologische probleem of een gynaecologische-oncologische aandoening.

De opleiding Gynaecologie verpleegkunde kent de volgende leereenheden:

 • Introductie vervolgopleiding
 • Klinisch redeneren
 • Gynaecologische problematiek
  • Voortplantingsgeneeskunde
  • Algemene Gynaecologie
 • Gynaecologie-oncologie

Het overzicht leereenheden in schema  maakt inzichtelijk welke leeractiviteiten binnen de leereenheden zijn opgenomen.

Doelgroep

BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een dienstverband bij een ziekenhuis.

Duur

8 maanden, waarin 18 lesdagen zijn verdeeld over 6 lesblokken.  

Startdatum

De startdatum is op aanvraag.

Kosten & offerte losse lesdagen

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kun je vrijblijvend aanvragen bij Karin Jonker: k.jonker@amsterdamumc.nl.

Accreditatie

Deze opleiding én de losse componenten van de opleiding zijn geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister  V&V. Na afronding van de scholing/opleiding worden de punten toegekend.

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingstermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd. De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.
Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd.

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij, uiterlijk 1 maand voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Bijzonderheden

Het is mogelijk om losse leereenheden of leeractiviteiten als bijscholing te volgen eventueel met een afsluitende toets. (prijzen op aanvraag )

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Andere voorwaarden

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij Amstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van  Amstel Academie.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:

 • registratie in het BIG-register als verpleegkundige
 • een dienstverband met een ziekenhuis/instelling gedurende de opleiding

Meer informatie? Vraag het aan

Yvonne Springer & Natascha Ossendorp

Wellicht ook interessant?

 1. De opleiding Applicatie Critical Care Obstetrie biedt verdieping binnen de hoog complexe zorg aan...
  Bekijk
 2. Gedurende deze opleiding doe je kennis en ervaring op op alle gebieden rondom zwangerschap, en uit...
  Bekijk
 3. Voortplantingsgeneeskunde is een jong specialisme dat de afgelopen jaren een enorme groei heeft en...
  Bekijk