HGZO Congres 2022 - 'Uit je comfortzone!'

Het HGZO-Congres is een landelijk congres voor en door docenten en opleiders in het Hoger GezondheidsZorg Onderwijs (HGZO). Op 17 en 18 maart 2022 organiseren we dit congres alweer voor de 21e keer. U kunt hier lezingen bijwonen en deelnemen aan verschillende workshops, maar er is ook ruimte om elkaar te ontmoeten. Ook is het mogelijk om zelf een workshop te verzorgen. De lezingen en workshops zijn zoals ieder jaar gebaseerd op een relevant thema. Dit jaar is het thema van het congres ‘Uit je comfortzone’. Omdat het congres laagdrempelig is en er veel hands-on workshops zijn, is de transfer naar eigen onderwijs gemakkelijk te maken.

De wereld verandert snel, aangejaagd door de klimaat- en de Coronacrisis en de steeds verder gaande digitalisering. Dit dwingt ons niet alleen naar andere manieren van de inrichting van ons onderwijs, onderwijsontwikkeling en kennisdeling te kijken, maar ook naar onze eigen aannames en angsten en naar hoe we ons willen verhouden tot de ander (zoals de student of de patiënt). Daarom gaan we tijdens dit congres uit onze comfortzone. Spannend en leerzaam!

Data

Donderdag 17 maart en vrijdag 18 maart 2022

Locatie

LET OP: dit jaar vindt het congres plaats op een nieuwe locatie: WICC, Lawickse Allee 9, 6701 AN Wageningen. Deze locatie is goed bereikbaar via de snelwegen A50, A15 en A12 en het openbaar vervoer. Wij denken dat deze locatie een waardige opvolger is van De Werelt. Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje op www.wicc.nl.

Inschrijven

De inschrijving start medio januari 2022. Wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden, vragen wij u een e-mail te sturen aan events@amsterdamumc.nl

Kosten

Vroegboek tarief t/m 31-1-2022 Regulier tarief vanaf 1-2-2022
Deelnemer 17 maart + diner € 349 € 399
Deelnemer 18 maart € 310 € 360
Deelnemer 17 + 18 maart (incl. diner en 1 persoonskamer) € 555 € 605
Deelnemer 17 + 18 maart (incl. diner en 2 persoonskamer) € 515 € 565

Annuleringsvoorwaarden

Annulering van uw registratie dient schriftelijk te geschieden via events@amsterdamumc.nl. Bij annulering van uw registratie voor 17 februari 2022 wordt €35,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na genoemde datum, bent u het volledige bedrag verschuldigd.

Doelgroep

Het HGZO-congres is bedoeld voor en door professionals in het zorgonderwijs: (praktijk)opleiders en andere professionals die werkzaam zijn bij (zorg)opleidingen of bij een opleidingsinstituut verwant aan een ziekenhuis of zorginstelling.  

Accreditatie

Wij vragen accreditatie aan bij het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

Social Media

Je bent van harte welkom om lid te worden van onze LinkedIn groep Inspiratie voor docenten in het zorgonderwijs en opleiders in de zorg. Hierin participeren een aantal docenten van onze opleidingen en delen we berichten met betrekking tot zorgonderwijs

Organisatie

Patricia de Waal en Patricia van Meekeren, Amsterdam UMC Conferences & Events
Email: events@amsterdamumc.nl

Klik hier voor het voorlopig programma.

Sprekers

Prof. dr. Olle ten Cate

Titel lezing: "EPA’s, bekwaamverklaringen en vertrouwensbeslissingen op de werkplek – kom uit de comfort zone!"

Prof. dr. Olle ten Cate is sinds 1999 hoogleraar Medische Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Na een medische basisopleiding aan de Universiteit van Amsterdam en en promotie in de sociale wetenschappen aan de UvA in 1986 is hij decennia betrokken geweest bij talloze curriculumontwikkelingen, aanvankelijk in Amsterdam en later in Utrecht.

In 2005 heeft hij in het UMC Utrecht het Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding opgericht. Binnen dat centrum is veel onderzoek gedaan en zijn veel onderzoekers gepromoveerd, onder meer in internationale samenwerkingen, waaronder die met de University of California, San Francisco, waar hij een adjunct-professor aanstelling heeft. In zijn circa 450 publicaties en 500 presentaties worden zeer veel onderwerpen belicht uit de onderwijskunde van de gezondheidszorg (health professions education), met een accent op de artsopleiding en de medisch-specialistische opleidingen, maar ook daarbuiten. Voor zijn werk ontving hij in 2017 de J.P. Hubbard Award van de National Board of Medical Examiners van de VS en de Han Moll erepenning van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs. In 2018 ontving hij de internationale Ian R. Hart Award voor onderwijsinnovatie, en in 2020 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Een van zijn belangstellingsgebieden is competentie-gericht onderwijs in de gezondheidszorg, onder meer door toepassing van het concept 'entrustable professional activities'.

Dr. Jelle van Baardewijk, MA

Lector bedrijfsethiek aan de HR en universitair docent maatschappelijke bestuurskunde aan de VU. https://www.jellevanbaardewijk.nl/bio-contact/

 

Als kennispartner in het hoger onderwijs levert Boom hoger onderwijs een bijdrage aan de ontwikkeling van studenten en docenten. Door de samenwerking met een uitgebreid netwerk van docenten, studenten en professionals sluit ons materiaal naadloos aan op de onderwijspraktijk. Wij bieden een ruim aanbod in studiemateriaal, van boeken tot digitale leeroplossingen, voor uiteenlopende domeinen waaronder zorg en welzijn.

Voor meer informatie: www.boomhogeronderwijs.nl/hgzo