Interventie Cardiologie verpleegkundige (Kopmodule)

Schrijf je nu in

Voor medewerkers of verpleegkundigen die werkzaam zijn op een hartcatheterisatiekamer biedt deze opleiding de mogelijkheid om zich te verdiepen in de Interventiecardiologie.

De afgelopen jaren is de diagnostiek en behandeling van hart- en vaatpatiënten drastisch veranderd. In de acute situatie zijn deze patiënten gebaat bij snel ingrijpen en worden naar een interventiekliniek doorgestuurd. Voor de verpleegkundigen is het een uitdaging om op de hartkatheterisatiekamer te werken. Onlosmakelijk aan deze functie is het werken met röntgenstraling, dit is opgenomen in het lesprogramma.

 

De huidige wetgeving op de stralingshygiëne ten aanzien van het opleidingsniveau van o.a. de Interventie cardiologie medewerkers kent een aantal wijzigingen. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de opleidingseisen gaan worden, en wordt het programma dat voorheen bekend stond als 5A  gevolgd.

  • Klinisch redeneren Interventie Cardiologie
  • Technische radiodiagnostiek en stralingsbescherming
  • Vakverdieping Interventie Cardiologie

Klinisch redeneren

Klinisch redeneren bestaat uit zes stappen, die gedetailleerd en volledig de gevolgen van een ziekte in kaart brengen. U leert een goede methodische basis voor uw klinische professionaliteit te geven. De basis hierbij is uw kennis van de anatomie en fysiologie van de verschillende zorgthema’s (orgaansystemen). Deze kennis wordt opgefrist binnen de leeractiviteiten. Met behulp van het werkboek en het houden van een patiëntbespreking oefent u het uitwerken van patiëntgebonden beroepssituaties.

 

Technische radiodiagnostiek en stralingsbescherming

Volgens de Wet BIG is het toedienen van ioniserende straling een voorbehouden handeling van artsen. Het toedienen van ioniserende straling (het bedienen van een röntgenapparaat) mag worden gedelegeerd aan een derde, mits deze bekwaam en kundig is. De radiodiagnostisch laboranten zijn dit. Met het diploma ‘Stralingsdeskundigheid niveau 5M’ u, als medewerker interventiecardiologie, aantonen dat u voldoende bekwaam bent om apparatuur te bedienen en de risico’s van uw handelingen aan apparatuur in te schatten.

 

Vakverdieping Interventiecardiologie

In deze leereenheid wordt aandacht besteed aan het steriel werken en de aspecten die van belang zijn bij sedatie van de patiënt, het onderwijs over de sedatie is een combinatie van colleges en de e-learning module ‘sedatie en anxiolyse buiten OK’. Daarnaast komen de samenwerkingsverbanden op een behandelkamer ook aan bod. Dit deel is opgebouwd uit drie thema’s waarbij op de hartkatheterisatiekamer interventies gepleegd worden:

· ritme en geleidingsstoornissen;

· ischemie;

· hartfalen en hemodynamiek.

 

Het onderwijs is een combinatie van colleges en de e-learning module ‘3 D anatomie’.

Doelgroep

Verpleegkundigen werkzaam op een Hartcatheterisatiekamer in het bezit van een diploma van een verpleegkundige vervolgopleiding zoals CC/IC/SEH

Ook bestaat de mogelijkheid om op basis van een afgeronde opleiding radiodiagnostisch laborant deze kopmodule te volgen. Hierbij wordt wel geadviseerd om voorafgaand aan de start de leereenheden basiscardiologie en klinisch redeneren te volgen met de regulier CCU opleiding mee.

Startdatum

De opleiding start jaarlijks in januari.

Duur

  • 6 maanden, dan alleen een bewijs van deelname
  • 9 maanden indien met portfolio/kwaliteitsopdracht, dit leidt tot een diploma

Kosten & offerte losse lesdagen

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kun je vrijblijvend aanvragen bij Karin Jonker: k.jonker@vumc.nl.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingtermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd.
De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.
Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd.

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Andere voorwaarden

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij VUmc Amstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van VUmc Amstel Academie.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:

  • registratie in het BIG-register als verpleegkundige
  • een dienstverband met een ziekenhuis gedurende de opleiding
  • recente en relevante praktijkervaring.
  • de student moet regelmatig werkzaam zijn op een hartkatheterisatiekamer
  • een erkende verpleegkundige vervolgopleiding bij voorkeur in het acute werkveld (CC/IC/SEH) of een erkend RDL diploma

Meer informatie? Vraag het aan

Richard van der Jagt