Klinische Gangbeeldanalyse (KGA)

Deze cursus richt zich op inzicht krijgen in de oorzakelijke factoren van het pathologische gaan. Dit gebeurt aan de hand gestructureerde analyses van het lopen. Er wordt gebruik gemaakt van moderne multimedia technologieën. Naast de inleidingen is er ruime aandacht voor het verwerven van vaardigheden in de beoordeling van het gaan, onder andere aan de hand van huiswerkopdrachten.

Bij de behandeling van kinderen met een cerebrale parese (CP) vormen de problemen met de loopvaardigheid een belangrijk aandachtspunt. Voor een optimale behandeling is een goede beoordeling van de functies die van belang zijn bij het lopen noodzakelijk. Door de combinatie van neurologische en orthopedische stoornissen bij kinderen met een cerebrale parese is dit een complex proces.

Het programma is ingedeeld in 3 blokken, 2 van elk 2 dagen en 1 blok van 1 dag. In de eerste 2 blokken worden lezingen afgewisseld met het oefenen van praktische vaardigheden, die ook de basis vormen voor de huiswerkopdracht.

26 & 27 maart 2020: Blok I Inleiding beoordeling looppatroon

14 & 15 mei 2020: Blok II Oorzaken en behandeling van het pathologisch gaan

25 juni 2020: Blok III Presenteren en bespreken van casuïstiek

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van de 3 blokken.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor revalidatieartsen, revalidatieartsen in opleiding, orthopedisch instrument-/schoenmakers en fysiotherapeuten.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 1150,- per persoon, inclusief syllabus, lunch en eventueel diner. De voorkeur gaat uit naar deelname van een koppel bestaande uit (revalidatie-)arts en/of fysiotherapeut en orthopedisch instrumentmaker en/of -schoenmaker de cursus te volgen of gevolgd hebben.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Cursus opbouw

De gehele cursus bestaat uit drie blokken, twee van elk 2 dagen en één blok van 1 dag. In de eerste twee blokken is er een afsluitend dagdeel met het oefenen van praktische vaardigheden, die de basis vormen voor de huiswerkopdracht.

  • Blok I: 26 en 27 maart 2020
  • Blok II: 14 en 15 mei 2020
  • Blok III: 25 juni 2020

Registratie

De registratie is geopend. Klik hier om te registreren.

Algemene voorwaarden

Annulering van uw registratie dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering van uw registratie voor 26 februari 2020 wordt € 35,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na genoemde datum bent u het volledige cursusgeld verschuldigd.

Meer informatie? Vraag het aan

Ingrid van de Vegte - Event manager Events Center