KTO (Klinisch Trainings Onderwijs) docenten

Schrijf je nu in

Jaarlijks wordt in het voorjaar een training voor nieuwe KTO-docenten aangeboden.

Uw docent/ trainer Trainer uit het team Master en/of docentprofessionalisering

Doelgroep
Arts-docenten die coassistenten begeleiden

Aan bod komen:

  • opbouw van het curriculum
  • toetsing en beoordeling
  • professionele ontwikkeling
  • portfolio
  • academische vorming

Data

Nadere informatie volgt.

Tijd

9.30 tot 16.00 uur.

Doelgroep

Arts-docenten die coassistenten begeleiden.

Inschrijven

U kunt inschrijven door een e-mail te sturen naar docentprofessionalisering@vumc.nl met vermelding van uw naam, volledige intialen, eventuele titels, afdelingskostenplaats en personeelsnummer.

Kosten

Er zijn geen inschrijfkosten aan deze training verbonden. Wel attenderen wij u op onze annuleringsvoorwaarden, zoals opgenomen onder "Voorwaarden".

Trainers

Drs. Marianne Kooiman (jaarcoördinator Master), dr. Anita Jacobs (stafmedewerker Team Professionalisering, VUmc School of Medical Sciences)

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat: docentprofessionalisering@vumc.nl

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de scholing brengen wij administratiekosten à € 35,- in rekening, ten laste van uw afdelingskostenplaats. Bij verhindering kunt u zich ook (kosteloos) laten vervangen door een collega. Annuleringen en/of vervangingen dienen schriftelijk aan het secretariaat van team professionalisering doorgegeven te worden (docentprofessionalisering@vumc.nl). Team Professionalisering behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de scholing te annuleren, te verplaatsen naar een andere datum en/of in gewijzigde vorm aan te bieden. Wanneer de scholing door overmacht, bv. afwezigheid van de docent, geen doorgang kan vinden zal team Professionalisering een nieuwe datum inplannen.

Meer informatie? Vraag het aan

docentprofessionalisering@vumc.nl