Masterclass Monitoring van Investigator Initiated Trials (IIT)

Tijdens deze 3-daagse training gaat de trainer met de deelnemers in op het uitvoeren van monitoren van Investigator Initiated Trails. De training is zo opgezet dat deze zoveel mogelijk aansluiting zal vinden bij de praktijk.

Masterclass Monitoring van Investigator Initiated Trials (IIT) is speciaal ontwikkeld voor researchcoördinatoren. Research verpleegkundigen, medewerkers van Wetenschap bureaus die ervaring hebben met het uitvoeren van medisch-wetenschappelijk onderzoek.

De masterclass wordt gegeven door Anneke v/d Wetering. Zij is trainer en werkzaam als Clinical Research Consultant, en partner van de TAPAS Group. (www.tapasgroup.com)

Dag 1 klassikale training, locatie Amsterdam UMC, locatie VUmc:

 • Update WMO-GCP, ISO14155 (richtlijn voor uitvoeren onderzoek met medisch hulpmiddelen)
 • Monitoring: Algemeen, Taken, verantwoordelijkheden, Visites
 • Lezen onderzoeksprotocol ter voorbereiding op monitor visite
 • Monitorplan
 • Voorbereiden monitor visite
 • Uitvoeren monitor visite
 • Opvolgen monitor visite
 • Bespreken meest voorkomende monitor bevindingen aan de hand van casuïstiek
 • Eisen t.a.v. Filing en archivering

Voor de masterclass neem je een onderzoeksprotocol mee van het onderzoek dat je gaat monitoren in je eigen ziekenhuis. Indien die niet beschikbaar is, zal de trainer hiervoor een oplossing bieden.

Dag 2: “Training on the Job”, op locatie instelling waar de deelnemers werkzaam is

De trainer gaat op locatie, samen met jou, een monitorvisite uitvoeren. Meer informatie over de uitvoering hiervan worden tijdens de 1ste training dag gegeven.

Dag 3: klassikale training, Amsterdam UMC, locatie VUmc:

Tijdens de 3e dag van de masterclass wordt de casuïstiek n.a.v. “training on the Job” samen met alle deelnemers besproken. Tevens is er dan gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisselen van ervaring.

Inschrijven & betaling

Je kunt je voor deze masterclass inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen naar. Binnenkort is het inschrijfformulier beschikbaar.

Doelgroep & toelating

Deze masterclass is ontwikkeld voor researchcoördinatoren/ verpleegkundigen.

Startdata & duur

De 3-daagse masterclass vindt plaats op:
Dag 1 (13 januari 2020, 9.00-16.00)
Dag 2 (“training on the Job”, in overleg)
Dag 3 (9 maart 2020, 9.00-16.00)

Kosten

Informatie volgt

Accreditatie / certificaat

Na afloop van de training ontvangt de deelnemer een certificaat als bewijs van deelname.

Accreditatie wordt aangevraagd voor de ze training voor verpleegkundige, verpleegkundig specialisten, en research professionals. Voorwaarden -Voorwaarden & Annulering -Toelatingseisen (Basis kennis van de WMO-GCP is een vereiste voor deelname aan deze training. Dit heb ik nu bij “Voor wie “gezet.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Toelatingseisen

Basis kennis van de WMO-GCP is een vereiste voor deelname aan deze training.

Meer informatie? Vraag het aan

Onderwijssecretriaat VUmc Academie

Deze masterclass maakt deel uit van de serie masterclasses voor researchcoordinator/ verpleegkundige.

masterclasses voor researchcoördinator/verpleegkundige

 1. In de masterclass 'From Research to Clinic' worden wetenschappelijk onderzoekers, van en...
  Bekijk