Medicatie voorschrijfbevoegdheid voor Oncologie verpleegkundigen

Schrijf je nu in

Met de opleiding Medicatie voorschrijfbevoegdheid voor oncologieverpleegkundigen leer je op recept geneesmiddelen voor te schrijven op het gebied van oncologie. Voor oncologieverpleegkundigen kan het volgen van deze opleiding relevant zijn. Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gesteld dat oncologieverpleegkundigen de bevoegdheid gaan krijgen om medicatie voor te schrijven in opdracht van de arts. Het gaat om bepaalde geprotocolleerde medicatie.

Let op:
deze opleiding start tot nader order niet.
Wij zijn in afwachting van de erkenning van VWS.

Na afloop van deze scholing heb je kennis van en kun je op recept geneesmiddelen voorschrijven op het gebied van oncologie, beperkt tot de klachten en symptomen die zich ten gevolge van de ziekte kanker en de behandeling voordoen.

Let op:
Deze opleiding start tot nader order niet.
Wij zijn in afwachting van de erkenning van VWS.

De module bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Juridische aspecten
  • Farmacokinetiek
  • Farmacodynamiek
  • Farmacotherapie
  • Six-Step model

Doelgroep

Gespecialiseerd oncologieverpleegkundigen werkzaam in de oncologische zorg

Duur

4 lesdagen van 6 uur en een  toetsdag

Startdatum

Deze opleiding start tot nader order niet. Wij zijn in afwachting van de erkenning van VWS.

Kosten & offerte losse lesdagen

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kun je vrijblijvend aanvragen bij Karin Jonker: k.jonker@vumc.nl.

Accreditatie

De scholing is geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&V. Na afronding van de scholing worden de punten toegekend.

Inschrijfprocedure

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij Amstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van Amstel Academie.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingstermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd. De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan. Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 20. Bij meer dan 25 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd.

Bijzonderheden

Belangrijk om te weten is dat iedereen die voldoet aan de criteria t.a.v. de opleidingen twee jaar, na de accreditatie door VWS, de tijd heeft om deze module separaat te volgen en zodoende voorschrijfbevoegdheid te krijgen. Op dit moment is nog niet bekend hoe het gaat na die twee jaar. De module zal naar verwachting onderdeel uit gaan maken van de VVO Oncologie als differentiatie.

Helpdesk

Het melden van problemen en vragen over inschrijven, aanmelden en inloggen in de leeromgeving kunt u mailen naar: support@vumcacademie.nl.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Toelating

  • Je bent in het bezit van een landelijk erkend diploma CZO (vanaf 2006) of LRVV (voor 2006)
  • Je hebt een aanstelling van tenminste 24 uur per week als verpleegkundige op het gebied van oncologie (in opleiding)
  • Je hebt voorkennis van anatomie en fysiologie
  • Er is een relevant geschoolde mentor op de werkplek beschikbaar die de praktijkopdrachten van je begeleidt en beoordeelt (arts of verpleegkundig specialist)
  • Er is een leerwerkovereenkomst gesloten tussen jouw en de werkgever waarin in elk geval de afspraken over de praktijkbegeleiding zijn vastgelegd

Meer informatie? Vraag het aan

Diana Slobben