Medium Cardiac Care Verpleegkundige

De inhoud van de opleiding is gericht op de verpleging van patiënten, die door cardiovasculair lijden ter behandeling zijn opgenomen op de CCU en/of Eerste Hart Hulp. Als Medium Cardiac Care Verpleegkundige kun je werken op een Eerste Hart Hulp of als 2e deskundigheidsniveau op de CCU. Het werken op de CCU betekent het verzorgen van patiënten die vaak acuut ziek zijn en op dat moment zeer intensieve zorg nodig hebben.

Een Medium Cardiac Care Verpleegkundige werkt op een dynamische afdeling met vaak een hoge turn-over van patiënten. Dit vereist snel en adequaat handelen en tegelijkertijd oog hebben voor het welzijn van de patiënt en familie.

De Medium Cardiac Care verpleegkundige bewaakt en verleent zorg aan de patiënt waarbij een vitale functie is bedreigd. Het leerproces wordt tevens ondersteund met verschillende dynamische e-learning modules. Klinisch redeneren loopt als een rode draad door de opleiding. En je leert de parameters te ordenen en te interpreteren volgens een vaste systematiek.
Vrijstellingen zijn mogelijk bij eerder gevolgde opleidingen die van toepassing zijn, in overleg met de instelling. De praktijkleerperiode vindt plaats op een Cardiac Care Unit of de Eerste Hart Hulp unit binnen de eigen instelling .

De opleiding Medium Cardiac Care verpleegkundige kent de volgende leereenheden:

 • Introductie
 • Klinisch redeneren
 • Vakverdieping Cardiac Care
 • Basis Cardiologie: 12 kanalig ECG, Ritme- geleidingsstoornissen en Ischemische hartziekten
 • Vakverdieping Basis Cardiologie
 • Zuurstoftoediening en Handbeademing
 • Hartfalen
 • Facultatief NPPV op de CCU

De opleiding wordt samen gevolgd met de opleiding tot Cardiac Carde Verpleegkundige.
Klik hier voor een samenvatting leerstof opleiding tot Medium Cardiac Care Verpleegkundige.

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Doelgroep

Verpleegkundigen met een dienstverband met een ziekenhuis.

Duur

De opleiding tot Medium Cardiac Care Verpleegkundige duurt minimaal 6 maanden waarvan 21 lesdagen. Het minimum aantal praktijkuren is 600 uur. De student heeft een dienstverband van minimaal 24 uur.

Startdata

Jaarlijks de eerste week in april en oktober.

Kosten & offerte losse lesdagen

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kun je vrijblijvend aanvragen bij Karin Jonker: k.jonker@vumc.nl.

Bijzonderheden

Na het behalen van de opleiding to Medium Cardiac Care Verpleegkundige is het mogelijk om verder te gaan met de opleiding tot Cardiac Care Verpleegkundige. Na het behalen van het diploma zijn er tevens mogelijkheden door te stromen naar andere verpleegkundige vervolgopleidingen. Er wordt binnen Amstel Academie zo veel mogelijk rekening gehouden met eerder verworven competenties van de student.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingtermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd.
De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.

Deelnemers

Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd.

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Andere voorwaarden

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij Amstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van Amstel Academie.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:

 • registratie in het BIG-register als verpleegkundige
 • een dienstverband met een ziekenhuis gedurende de opleiding

Meer informatie? Vraag het aan

Carina Backer
Coriëlle Rovers

Wellicht ook interessant?

 1. Wil je werken op een Cardiac-Care Unit waar het verzorgen van de patiënt met een acuut probleem dan...
  Bekijk
 2. De opleiding is er op gericht om patiënten, die door cardiovasculair en/of pulmonaal lijden ter op...
  Bekijk
 3. De opleiding is opgebouwd om medische zorg te verlenen aan de patiënten die een cardio-fysiologisch...
  Bekijk