NEON Congres 2022

De organisatie en/van morele veerkracht’ Zoals altijd op de eerste vrijdag van juni, 3 juni 2022, organiseert Het Netwerk EthiekOndersteuning Nederland (NEON) een klinkend jaarcongres. NEON is het landelijk netwerk voor professionalisering van ethiekondersteuning. Onder ethiekondersteuning vallen alle activiteiten die medewerkers helpen bij het hanteren van ethische vragen. Denk aan een commissie ethiek, moreel beraad of de consulent ethiek. NEON brengt organisaties, instanties en mensen bij elkaar die reflectie op waarden en normen concreet, zichtbaar en voelbaar willen maken op verschillende niveaus van de organisatie. Daarin is ons streven het onderling leren en ontwikkelen te faciliteren en te stimuleren.

Het thema van het NEON jaarcongres 2022 is: De organisatie en/van morele veerkracht. Wanneer er gesproken wordt over het versterken van morele veerkracht en het bestrijden van morele stress blijft de aandacht te veel gericht op dat wat de individuele uitvoerende professionals in de praktijk anders zouden moeten doen. Aspecten van organiseren en leidinggeven blijven daardoor te veel buiten beeld. Deels ook omdat er weinig zicht is op wat de organisatie en de leidinggevenden zouden kunnen doen. Geen aandacht besteden aan de organisatie is riskant. Even riskant is het om de organisatie van morele veerkracht alleen vanuit de ethiek en de ethiekondersteuning vorm te geven, zonder aandacht voor de eigen praktijkervaringen en inzichten van bestuurders, leidinggevenden en HRM adviseurs. De coronatijd heeft ons geleerd dat het extra van belang is om gezamenlijk op te trekken. We beloven je een dag met veel dynamiek met als resultaat een gezamenlijk leerproces en een toenemend zicht op de professionele bijdrage van de ethiekondersteuning in organisaties. Al doende ontwikkelen we samen de ethiekondersteuning tot een geprofessionaliseerd veld: het doel van NEON!

We zijn verheugd over de medewerking van gerenommeerde sprekers zoals de Vlaamse filosoof Ignaas Devisch die ons mee zal nemen in een aansprekend verhaal over het nut en nadeel van ethiek voor het leven in deze tijd; ethicus Bert Molewijk die als eerste hoogleraar op het vakgebied voor de opgave staat om ook de taken van ethiekondersteuners inzake morele veerkracht te verhelderen en ethicus Eva van Baarle die uitgaande van haar kennis van de militaire ethiek ingaat op de kansen en risico’s van het inrichten van een veilige organisatiecultuur. Dagvoorzitter Froukje Weidema zal ons op de haar kenmerkende uitnodigende wijze door het programma leiden. Aansluitend op het plenaire programma zullen we in inspirerende workshops begeleid door deskundige inleiders en kenners van de praktijk nagaan hoe we gezamenlijk kunnen werken aan het versterken van morele veerkracht op organisatie niveau. Gezien de belasting van de zorgmedewerkers helaas een steeds urgenter wordende opdracht, die ons allemaal aangaat. 

Datum: 3 juni 2022

Locatie: Hotel Ernst Sillem Hoeve, Soestdijkerweg 10-b Lage Vuursche, 3734 MH Den Dolder

Inschrijven: Inschrijven kan via deze link.

Kosten: De prijs voor deelname bedraagt: € 250,-  Bij aanmelding VÓÓR 9 mei bedraagt het deelnamebedrag € 225, – Studenten ontvangen een korting van € 75, -.

Actie aanmelding: Kom je met een groep van 5, dan betaal je voor 4 deelnemers! (5 = 4).  Meld je groep aan via: info@hetNEON.nl (Individuele inschrijving is hierbij alsnog gewenst, graag aangeven of je deelneemt aan een groep.

Programma: : 09:30 (ontvangst) tot 16:45 (hapje en drankje tot 17:30)

Ignaas Devisch

Ergens, overal en nergens: over het nut en nadeel van ethiek voor het leven in deze tijd

 Ethiek is al een tijdje in en bovenop de voordelen zijn aan die evolutie ook enkele valkuilen verbonden. Eerder dan het antwoord te kunnen bieden op alle problemen legt ethiek ons een spijkerharde vraag voor: wat betekent het goed te handelen en hoe kunnen we het goede begrijpen? Net omdat ethiek ons confronteert met de moeilijkheid van die vraag, kan ze een rol van betekenis spelen. Niet zozeer omdat ze nuttig is maar omdat ze ons als oord van reflectie kan wijzen op wat aan elke nutscalculus ontsnapt en daarom des te relevanter is in ons dagelijkse handelen.

Het verdere programma zal later via deze website bekend worden gemaakt.

Froukje Weidema, dagvoorzitter

Froukje Weidema is gepromoveerd ethicus en werkt als senior gespreksleider, senior trainer en supervisor moreel beraad voor Amsterdam UMC afd. Ethiek, Recht en Humaniora. 

Centraal in al haar werk staat de totstandkoming van de dialoog, vanuit een houding van onderlinge onderzoeksbereidheid, welwillendheid, nieuwsgierigheid en 'excellent luisteren'. 

Daartoe richtte ze in 2016 de School voor Dialoog Nederland op onder de naam RetourPeilen. 

RetourPeilen biedt open bijeenkomsten en in-company trainingen aan op het gebied van vrijmoedig, glashelder spreken en moreel beraad. Vanuit deze achtergrond is Frouk bovendien een veelgevraagd spreker, dagvoorzitter, gespreksleider, workshophouder, docent en trainer in tal van organisaties. (zie www.retourpeilen.nl / info@retourpeilen.nl https://www.linkedin.com/in/froukje-weidema-retourpeilen/)

Ignaas Devisch

Ignaas Devisch is hoogleraar medische filosofie en ethiek aan de Universiteit Gent, CEO van denktank Itinera, columnist en schrijver en consultant in ethiek (zie https://www.ignaasdevisch.com).

Marjolijne Lewis

Marjolijne Lewis (1966) is bestuurder bij S&L Zorg in West-Brabant. Als bestuurder van een organisatie waar mensen met een verstandelijke beperking wonen is zij verantwoordelijk voor de strategie en invulling van menslievende zorg. Ze is zeer geïnteresseerd geraakt door de manier waarop we (morele) dilemma's van alledag herkennen en er mee omgaan. Na het volgen van de leergang Ethiek in de Zorgsector heeft zij haar organisatie zo ingericht dat op alle niveaus aandacht en ruimte is om stil te staan bij de moraliteit van het werk. Naast bestuurder in de zorg is zij ook toezichthouder in het onderwijs, de culturele sector en de huisartsenzorg.

Bert Molewijk

Bert Molewijk (1966; PhD) is hoogleraar Ethiek Support & Kwaliteit van Zorg bij de afdeling Ethiek, Recht & Humaniora van het Amsterdam Universitair Medische Centra (A UMC). Zijn voornaamste taken zijn (het begeleiden van) (promotie)onderzoek, training en advisering op het gebied van ethiek support en empirische ethiek. Hij is geïnteresseerd om in en met praktijken bij te dragen aan praktijkverbetering door traditionele en innovatieve vormen van ethiek support (zoals ethiek support tools). Hij is medeoprichter en coördinator van het European Clinical Ethics Network (ECEN) en bestuursvoorzitter van st. NEON.

Bert Molewijk - Professor - VUmc | LinkedIn

Eva van Baarle

Eva van Baarle is universitair docent militaire ethiek en filosofie aan de Nederlandse Defensie Academie en onderzoeker bij het Amsterdam UMC. Op dit moment is zij als projectleider betrokken bij het actieonderzoek: 'Naar een sociaal veilige defensiecultuur'.

Frans Kamsteeg

Frans Kamsteeg (1969) is inmiddels 12 jaar op directieniveau leidinggevende in grote zorgorganisaties. In vaste en ad interim rollen heeft hij gewerkt in de GGZ, Jeugdzorg en Gehandicaptenzorg. Vanuit zijn rol tussen Raad van Bestuur en zorgpraktijk is hij primair gericht op het verbinden van die twee werelden om samen te werken aan hetzelfde doel. Per 1 juni 2022 start hij bij ‘s Heeren Loo als directeur van Groot Emaus, landelijk behandel- en expertisecentrum voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblematiek.

Frans Kamsteeg - Arnhem, Gelderland, Nederland | professioneel profiel | LinkedIn