Neonatologie-Basis verpleegkundige

Met deze opleiding ontwikkel je competenties binnen diverse beroepssituaties om gespecialiseerde zorg te kunnen verlenen aan de pasgeborene en zijn ouders op een couveuse-unit van een moeder-kind centrum in een algemeen ziekenhuis.

Voordat pasgeborenen naar de intensive care neonatologie gebracht worden, is de eerste acute opvang in handen van de neonatologie zorgverlening. Ook ziet de neonatologieverpleegkundige toe op de bewaking van de vitale functies bij pasgeborenen vanaf 32 weken zwangerschapsduur die na de post IC-fase voor een langere periode high care en medium care zorg nodig hebben in voorbereiding op het ontslag naar huis. De ingrijpende en indringende problematiek van de pasgeborene en zijn familie na de IC- en post IC-fase vraagt een specifieke attitude op basis van empathisch vermogen van de neonatologieverpleegkundige. 

High Care Neonatologie kent de volgende leereenheden:

 • Introductie
 • Klinisch redeneren
 • Basiszorgverlening  op de ICN/NEO/HCN
 • Respiratie deel I

Het opleidingsprogramma is gericht op de competenties die nodig zijn om de zorg te bieden aan de acute opvang van zieke pasgeborenen  die na de geboorte in een levensbedreigende situatie terecht komen en waar meerdere vitale functies bewaakt en  kortdurend moeten worden overgenomen tot transport naar een NICU geregeld is. Tevens is programma gericht op de competenties die nodig zijn om  de HC zorg te bieden aan alle pasgeborenen die na de IC /Post IC  worden teruggeplaatst naar een couveuse unit van een algemeen ziekenhuis waarbij enkele vitale functies bewaakt en/of ondersteund moeten worden.

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Doelgroep

Voor verpleegkundigen met het diploma Kinderverpleegkundige en een dienstverband met een ziekenhuis

Duur

De opleiding duurt 6 maanden, waarvan 22 lesdagen.

Startdata

De opleiding start jaarlijks in maart en september.

Kosten & offerte losse lesdagen

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kun je vrijblijvend aanvragen bij Karin Jonker: k.jonker@amsterdamumc.nl.

Accreditatie

Deze opleiding én de losse componenten van de opleiding zijn geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&V. Na afronding van de scholing/opleiding worden de punten toegekend.

Bijzonderheden

 • De praktijkleerperiode vindt plaats binnen uw eigen instelling op de couveuse unit van een Kinderafdeling of op een moeder & Kind afdeling met een korte snuffelstage van één week op een NICU. 
 • Na het behalen van de Neonatologie baisisopleiding zijn er mogelijkheden om door te stromen naar de HC Neonatologie opleiding of de Intensive Care Neonatologie opleiding.
 • Er wordt binnen VUmc Amstel Academie zo veel mogelijk rekening gehouden met eerder verworven competenties.
 • Vrijstellingen zijn mogelijk bij eerder gevolgde opleidingen die van toepassing zijn, in overleg met de instelling.
 • Indien je geen kinderverpleegkundige of obstetrieverpleegkundige bent, dan volg je de leereenheid moeder en pasgeborene. De bijbehorende toets sluit je met een voldoende af en er wordt een voorwerkperiode op maat gepland.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingtermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd.
De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.
Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd.

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden  Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Andere voorwaarden

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij Amstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van Amstel Academie.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:

 • registratie in het BIG-register als verpleegkundige
 • het diploma Kinderverpleegkundige
 • een dienstverband met een ziekenhuis gedurende de opleiding

Meer informatie?

Wellicht ook interessant?

 1. De kinderverpleegkundige verleent zorg aan kinderen in alle ontwikkelingsfasen met de daarbij acute...
  Bekijk
 2. High Care Kinderverpleegkunde richt zich op  verdieping van het vakgebied kinderverpleegkunde, met...
  Bekijk
 3. Als High Care Neonatologie verpleegkundige verleen je (hoog) complexe gespecialiseerde zorg aan te...
  Bekijk