Recovery Verpleegkundige zonder beademing

De recovery afdeling, de PACU (post anesthesie care unit) en/of holding, is onderdeel van het operatiekamercomplex. Een patiënt, alle leeftijden, wordt opgenomen om te herstellen van onmiddellijke gevolgen van de anesthesiologische en chirurgische behandeling. Zij verblijven een korte tijd op de recovery afdeling en gaan daarna naar een verpleegafdeling of naar de intensive care.

Als recovery verpleegkundige bent u verantwoordelijk voor het herkennen, bewaken en voorkomen van vroege postoperatieve complicaties. U vervult een spilfunctie bij de pre- en postoperatieve chirurgische patiënt.

Daarnaast meet en registreert u de postoperatieve vorderingen in de vitale functies van de patiënt. Dit vergt flexibiliteit, nauwkeurigheid, inzicht in het menselijk lichaam en affiniteit met de technische kant van het beroep.

Het is afwisselend werk waarbij u nauw samenwerkt met de anesthesiemedewerkers en anesthesisten.

Schrijf je nu in

U leert het herkennen, bewaken en voorkomen van vroege postoperatieve complicaties. U leert om de spilfunctie bij de pre- en postoperatieve chirurgische patiënt, alle leeftijden, op de juiste wijze toe te passen. Het kind op de recovery en/of holding krijgt extra aandacht binnen deze opleiding.

Uw leerproces wordt tevens ondersteund met verschillende dynamische e-learning modules.

Klinisch redeneren loopt als een rode draad door de opleiding. U leert de parameters te ordenen en te interpreteren volgens een vaste systematiek.

 • Introductie
 • Klinisch Redeneren
 • Basiscardiologie
 • Vakverdieping basiscardiologie
 • Zuurstoftoediening en handbeademing
 • Basisvorming acute zorg
 • Anesthesiologie
 • Recovery
 • Hartfalen
 • Advanced Life Support
 • Shock en hemodynamiek
 • Beademing
 • Algemene chirurgie
 • Facultatief cardiochirurgie en neurochirurgie

Klik hier voor een samenvatting van de leerstof van de opleiding tot recovery verpleegkundige zonder beademing.

Bijzonderheden
Vrijstellingen zijn mogelijk bij eerder gevolgde opleidingen die van toepassing zijn, in overleg met de instelling. De praktijkleerperiode vindt plaats binnen uw eigen instelling op een recovery.

Daarnaast wordt er stage gelopen op de OK , anesthesie, intensive care en kinderafdeling.

Het volgen van losse leereenheden als bijscholing is ook mogelijk.

Na het behalen van het Recovery  diploma zijn er mogelijkheden om door te stromen naar andere verpleegkundige vervolgopleidingen. Er wordt binnen VUmc Amstel Academie zo veel mogelijk rekening gehouden met eerder verworven competenties van de student.

Doelgroep

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:

 • registratie in het BIG-register als verpleegkundige
 • een dienstverband met een ziekenhuis gedurende de opleiding

Duur

De duur is minimaal 12 maanden , waarvan 32 (35) theoriedagen.  Het minimum aantal  praktijkuren is in principe 1200 uur. De student heeft een dienstverband van minimaal 24 uur.

Kosten

2019: de opleiding kost € 5.175  (exclusief verplichte literatuur).

De recovery met cardiochirurgie en neurochirurgie (zonder beademing) kost € 5.675, (dit is inclusief het CZO diploma, exclusief verplichte literatuur).

De kosten van de e-learning zijn € 385:

 • Inleiding - Klinische elektrocardiologie
 • Zuur-base evenwicht
 • ALS
 • Shock en hemodynamiek

Offerte voor losse lesdagen

Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kunt u vrijblijvend doen bij: Karin Jonker, e-mail: k.jonker@vumc.nl

Prijs losse lesdag 2019: € 180,- (is inclusief lesmateriaal en exclusief verplichte literatuur)

Datums

De opleiding start jaarlijks in april en oktober.

Accreditatie

Deze opleiding én de losse componenten van de opleiding zijn geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister  V&V. Na afronding van de scholing/opleiding worden de punten toegekend.

Inschrijfprocedure

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij VUmc Amstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van VUmc Amstel Academie.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingtermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd. 
De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.
Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd. 

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Bijzonderheden

Vrijstellingen zijn mogelijk bij eerder gevolgde opleidingen die van toepassing zijn, in overleg met de instelling. De praktijkleerperiode vindt plaats binnen uw eigen instelling op een recovery of een PACU.

Daarnaast wordt er stage gelopen op de OK, anesthesie, Intensive Care en kinderafdeling.

Het volgen van losse leereenheden als bijscholing is ook mogelijk.

Na het behalen van het recovery diploma zijn er mogelijkheden om door te stromen naar andere verpleegkundige vervolgopleidingen. Er wordt binnen VUmc Amstel Academie zo veel mogelijk rekening gehouden met eerder verworven competenties van de student.

Helpdesk

Het melden van problemen en vragen over inschrijven, aanmelden en inloggen in de leeromgeving kunt u mailen naar: support@vumcacademie.nl.

Overige data en locaties

 • Datum op aanvraag VUmc Amstel Academie

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Amstel Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:

 • registratie in het BIG-register als verpleegkundige
 • een dienstverband met een ziekenhuis gedurende de opleiding

Meer informatie? Vraag het aan

Okke Groenendijk