Symposium Actualiteiten JGZ

Kent u het Symposium Actualiteiten JGZ al? Veel mensen uit de Jeugdgezondheidszorg hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat het symposium een succes is. Door de uiteenlopende experts die lezingen hebben gegeven, én alle jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderartsen en anderen die de discussie levend en ons als professional scherp houden.

Vanwege het besmettingsgevaar met het coronavirus hebben wij helaas moeten besluiten dat het jaarlijkse Actualiteiten JGZ symposium op 27 maart as. NIET kan doorgaan. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Kent u het Symposium Actualiteiten JGZ al? Veel mensen uit de Jeugdgezondheidszorg hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat het symposium een succes is. Door de uiteenlopende experts die lezingen hebben gegeven, én alle jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderartsen en anderen die de discussie levend en ons als professional scherp houden.

Op vrijdag 27 maart 2020 is het weer zover. Dan moeten we elkaar om te luisteren en te praten over rookvrij opgroeien, slaperigheid, power food, coeliakie, wat beeldschermen doen met je ogen en KNO-pluis. En natuurlijk wordt uw kennis getest in het kindergeneeskundig spreekuur. Dit jaar komt Dokter Media ook langs. Wat dat is? Laat u verrassen.

Komt u ook?

Fijn om u (weer) te ontmoeten in Amsterdam op het Symposium Actualiteiten JGZ.

Namens de symposiumcommissie,

Marleen Johannes

.

Folder JGZ 2020

Doelgroep

Het symposium is bestemd voor artsen en verpleegkundigen werkzaam binnen de jeugdgezondheidszorg en kindergeneeskunde en andere geïnteresseerden.

Datum

Vrijdag 27 maart 2020

Locatie

Amsterdam UMC - Locatie VUmc, Amstelzaal

Kosten

Euro 135,00 per deelnemer

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij:- Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)- Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)

Annuleringsvoorwaarden

Annulering van uw registratie dient schriftelijk te geschieden via events@vumc.nl. Bij annulering van uw registratie vóór 28 februari 2020 wordt Euro 35 aan administratiekosten in rekening gebracht. Na genoemde datum, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.