Symposium Actualiteiten JGZ

Kent u het Symposium Actualiteiten JGZ al? Veel mensen uit de Jeugdgezondheidszorg hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat het symposium een succes is. Door de uiteenlopende experts die lezingen hebben gegeven, én alle jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderartsen en anderen die de discussie levend en ons als professional scherp houden.

Kent u het Symposium Actualiteiten JGZ al? Veel mensen uit de Jeugdgezondheidszorg hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat het symposium een succes is. Door de uiteenlopende experts die lezingen hebben gegeven, én alle jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderartsen en anderen die de discussie levend en ons als professional scherp houden.

Op vrijdag 19 maart 2021 is het weer zover. Dan moeten we elkaar digitaal om te luisteren en te praten over rookvrij opgroeien, slaperigheid, power food, coeliakie, wat beeldschermen doen met je ogen en KNO-pluis. En natuurlijk wordt uw kennis getest in het kindergeneeskundig spreekuur. Dit jaar komt Dokter Media ook langs. Wat dat is? Laat u verrassen.

Komt u ook?

Fijn om u (weer) digitaal te ontmoeten op het Symposium Actualiteiten JGZ.

Namens de symposiumcommissie,

Marleen Johannes

Uitnodiging Symposium Actualiteiten JGZ

.

Doelgroep

Het symposium is bestemd voor artsen en verpleegkundigen werkzaam binnen de jeugdgezondheidszorg en kindergeneeskunde en andere geïnteresseerden.

Datum

Vrijdag 19 maart 2021

Locatie

Gezien de huidige ontwikkelingen rondom COVID-19 wordt het symposium online georganiseerd. 

Kosten

Euro 135,00 per deelnemer

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij:- Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg), Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals. Deelnemers ontvangen na afloop van het symposium een digitaal certificaat.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering van uw registratie dient schriftelijk te geschieden via events@vumc.nl. Bij annulering van uw registratie vóór 29 februari 2021 wordt Euro 35 aan administratiekosten in rekening gebracht. Na genoemde datum, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.