Themadag gynaecologie 'De bekkenbodem in beeld'

Schrijf je nu in

Op het gebied van bekkenbodemproblematiek volgen nieuwe inzichten en snelle vooruitgang in (para)medische- en verpleegkundige ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. De zorg die u verleent aan patiënten met bekkenbodemproblemen wordt dan ook steeds intensiever en complexer. Het vraagt van u een hoge mate van inzicht en deskundigheid. Met deze eendaagse cursus frist u uw kennis flink op.

Deze scholing focust op de specifieke zorg van patiënten met bekkenbodemproblematiek. Gespecialiseerde docenten brengen het zorgtraject dat deze patiënten veelal doorlopen op een multidisciplinaire en interactieve wijze in beeld.. Naast het opfrissen van de basiskennis is er deze dag ook voldoende ruimte voor kennisverbreding, verdieping en intercollegiale kennisuitwisseling.

Deze themadag biedt een afwisselend en interactief programma dat bestaat uit de volgende onderdelen

Bekkenbodemproblematiek, waaronder

 • fysiologie / pathologie van de bekkenbodem
 • verschillende vormen van diagnostiek / operatietechnieken / plastieken
 • verpleegkundige aandachtspunten bij pre- en postoperatieve zorg
 • complicaties en gevolgen van chirurgisch ingrijpen
 • prognose & leefregels bij ontslag
 • nieuwe ontwikkelingen / technieken en inzichten ten aanzien van bekkenbodemproblematiek

Bekkenfysiotherapie, waaronder

 • screening, diagnostiek en diverse behandelmogelijkheden
 • rollen, taken, verantwoordelijkheden van bekkenfysiotherapeut gedurende diverse momenten in het zorgtraject
 • indicatiestelling/ doorverwijzing & multidisciplinaire samenwerking
 • praktische adviezen en instructies
 • nieuwe inzichten en ontwikkelingen binnen de fysiotherapie op het gebied van de bekkenbodem

Gespreksvoering rondom bekkenbodemproblematiek, waaronder

 • beroepsverantwoordelijkheid van verpleegkundige
 • rol, taken en verantwoordelijkheden van de verpleegkundige bij gespreksvoering rondom seksualiteit en incontinentie
 • verwachtingsmanagement van de verpleegkundige en de patiënt
 • gesprekstechnieken en coachingsvragen
 • reflectie op en bespreekbaar maken van eigen remmingen en vooroordelen
 • persoonlijke ontwikkelvragen / transfer naar eigen werkomgeving

Doelgroep

U bent verpleegkundige en werkzaam op een (gynaecologische) afdeling van een algemeen of academisch ziekenhuis waar u zorg verleent aan patiënten met bekkenbodemproblematiek.

Duur

1 dag

Data

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de opleidingsadviseur, zie de contactgegevens onderaan de pagina.

Prijs

Scholingsdag: €210,- (excl. lunch).

Locatie

VUmc Academie
Medische Faculteit
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam

Accreditatie

VUmc Academie is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden.

Helpdesk

Het melden van problemen en vragen over inschrijven, aanmelden en inloggen in de leeromgeving kunt u mailen naar: support@vumcacademie.nl.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Meer informatie? Vraag het aan

Karin van Dijk