Toetsen en Beoordelen Master

Schrijf je nu in

Het toetsen en geven van tussen- en eindbeoordelingen in de master staan centraal tijdens deze cursus. Het accent ligt op lastige situaties uit de praktijk. Naast toetsing van de competenties Medisch Expert, Communicator, Samenwerker en Academicus, komt ook de toetsing van Professioneel Gedrag aan de orde.

Uw docent/ trainer

U krijgt een korte introductie over de achtergrond en evidence over toetsen en beoordelen op de werkplek. Daarna gaan we hands-on aan de slag met de beoordeling van een aantal lastige en veel voorkomende situaties. Na afloop van deze workshop bent u beter toegerust om op betrouwbare en valide manier coassistenten te toetsen en te beoordelen.

Data

Op aanvraag

Tijd

17.00 tot 19.30 uur.

Doelgroep

De workshop is bedoeld voor stafleden en AIOS die co-assistenten begeleiden

Inschrijven

Er zijn geen inschrijfkosten voor deze training. Wel attenderen wij u op onze annuleringsvoorwaarden, zoals opgenomen onder "Voorwaarden".

U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar docentprofessonalisering.nl met vermelding van uw naam, volledige initialen, eventuele titels, afdelingskostenplaats en personeelsnummer.

Kosten

Er zijn geen inschrijfkosten voor deze training.

Accreditatie

Accreditatie wordt opnieuw aangevraagd.

Locatie

VU medisch centrum. Eventueel kan de workshop ook op locatie aangeboden worden.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met docentprofessionalisering / docentprofessionalisering@vumc.nl)

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de scholing brengen wij administratiekosten à € 35,- in rekening, ten laste van uw afdelingskostenplaats. Bij verhindering kunt u zich ook (kosteloos) laten vervangen door een collega. Annuleringen en/of vervangingen dienen schriftelijk aan het secretariaat van team professionalisering doorgegeven te worden (docentprofessionalisering@vumc.nl). Team Professionalisering behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de scholing te annuleren, te verplaatsen naar een andere datum en/of in gewijzigde vorm aan te bieden. Wanneer de scholing door overmacht, bv. afwezigheid van de docent, geen doorgang kan vinden zal team Professionalisering een nieuwe datum inplannen.

 

Meer informatie? Vraag het aan

docentprofessionalisering, VUmc SMS