Training ontmoetingscentra mensen met dementie

Schrijf je nu in

In 1993 gingen de eerste Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers van start in Amsterdam. Inmiddels zijn meer dan 163 van deze centra verspreid over het land te vinden. Doel van de introductiecursus is om het personeel van nieuwe ontmoetingscentra theoretische kennis en praktische handvatten te bieden die nodig zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van het ondersteuningsprogramma.

In 1993 gingen de eerste Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers van start in Amsterdam. Inmiddels zijn meer dan 163 van deze centra verspreid over het land te vinden. Ontmoetingscentra zijn meestal ingebed in, of gekoppeld aan, bestaande voorzieningen, zoals een buurt- of ouderencentrum of een steunpunt mantelzorg. Het ondersteuningsprogramma dat zij bieden bestaat uit: een dagsociëteit voor mensen met dementie, en informatieve bijeenkomsten, gespreksgroepen en een spreekuur voor hun mantelzorgers. Ook worden er regelmatig sociale activiteiten georganiseerd en wordt zorgcoördinatie geboden.

De breedte van het ondersteuningsprogramma vereist gevarieerde vaardigheden van het personeel, niet alleen in het omgaan met de persoon met dementie, maar ook met de mantelzorgers en andere instellingen en hulpverleners in de regio. Doel van de introductiecursus is om het personeel van nieuwe ontmoetingscentra theoretische kennis en praktische handvatten te bieden die nodig zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van het ondersteuningsprogramma. Daarbij vormt het Amsterdamse model en de ondersteuningsmethodiek die daar wordt gevolgd het uitgangspunt.

De cursus omvat vier dagen en vijf vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel. In de eerste vier dagen worden de volgende onderwerpen behandeld

Dag 1

  • Emotionele beleving van de persoon met dementie
  • Emotionele belasting van de mantelzorger

Dag 2

  • Ondersteuningsmogelijkheden in de wijk
  • Het geïntegreerde ondersteuningsprogramma in ontmoetingscentra (Amsterdams model)

Dag 3

  • Persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie
  • Emotionele belasting voor hulpverleners

Dag 4

  • Inleiding theorie bewegingsactivering als vorm van psychomotorische therapie
  • Praktijk bewegingsactivering

De werkwijze is steeds zo dat door de docent, in interactie met de cursisten, eerst informatie wordt geboden, waarna aan de hand van casussen of oefeningen de theorie in praktijk wordt gebracht.

Ter voorbereiding op de bijeenkomsten wordt van de cursist verwacht dat hij enige literatuur bestudeert. Dit staat bij iedere bijeenkomst aangegeven. De literatuur is in de cursusklapper bijgevoegd. In vervolgbijeenkomsten worden de gang van zaken, de ervaringen met betrekking tot intake, communicatie met verwijzers, ervaringen met programmaonderdelen in de ontmoetingscentra, en casuïstiek vanuit de centra besproken.

Deze opleiding wordt verzorgd door VUmc Academie in samenwerking met GGZ inGeest.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor nieuwe personeelsleden van (startende) ontmoetingscentra of laagdrempelige dagbehandelingen, maar staat ook open voor diegenen die een dergelijke functie in de toekomst ambiëren. De totale cursus bereidt voor op een goede uitvoering van de functie van programmacoördinator van het ontmoetingscentrum. Andere personeelsleden, activiteitenbegeleiders en verzorgenden kunnen zich, indien gewenst, inschrijven voor losse dagdelen. Dit in overleg met de cursusleiding.

Data

11 februari, 10 maart, 7 april en 12 mei 2020 (09:30 - 16:30 uur)
16 juni, 8 september, 6 oktober, 3 november en 1 december 2020 (09:30 - 12:30 uur)

Prijs

€ 730,- (dit is incl. cursusmap en lunch gedurende de hele dagen)

Locatie

VUmc Academie
Medische Faculteit
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam
Lesgebouw en leslokalen worden steeds een week voor de betreffende cursusdag doorgegeven.

Accreditatie

Wordt aangevraagd.

Helpdesk

Het melden van problemen en vragen over inschrijven, aanmelden en inloggen in de leeromgeving kunt u mailen naar: support@vumcacademie.nl.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Meer informatie? Vraag het aan

Karin van Dijk