Training ontmoetingscentra mensen met dementie

Schrijf je nu in

In 1993 gingen de eerste Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers van start in Amsterdam. Inmiddels zijn meer dan 163 van deze centra verspreid over het land te vinden. Doel van de introductiecursus is om het personeel van nieuwe ontmoetingscentra theoretische kennis en praktische handvatten te bieden die nodig zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van het ondersteuningsprogramma.

Ontmoetingscentra zijn meestal ingebed in, of gekoppeld aan, bestaande voorzieningen, zoals een buurt- of ouderencentrum of een steunpunt mantelzorg. Het ondersteuningsprogramma dat zij bieden bestaat uit: een dagsociëteit voor mensen met dementie, en informatieve bijeenkomsten, gespreksgroepen en een spreekuur voor hun mantelzorgers. Ook worden er regelmatig sociale activiteiten georganiseerd en wordt zorgcoördinatie geboden.

De breedte van het ondersteuningsprogramma vereist gevarieerde vaardigheden van het personeel, niet alleen in het omgaan met de persoon met dementie, maar ook met de mantelzorgers en andere instellingen en hulpverleners in de regio. Doel van de introductiecursus is om het personeel van nieuwe ontmoetingscentra theoretische kennis en praktische handvatten te bieden die nodig zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van het ondersteuningsprogramma. Daarbij vormt het Amsterdamse model en de ondersteuningsmethodiek die daar wordt gevolgd het uitgangspunt.

Voor de prijs kunt u klikken op: Praktisch.

  De cursus omvat vier dagen en vijf vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel. In de eerste vier dagen worden de volgende onderwerpen behandeld:

  Dag 1

  Emotionele beleving van de persoon met dementie
  Emotionele belasting van mantelzorgers

  Dag 2

  Ondersteuningsmogelijkheden
  Het geïntegreerde ondersteuningsprogramma in ontmoetingscentra (volgens Amsterdams model)

  Dag 3

  Persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie
  Emotionele belasting voor hulpverleners

  Dag 4

  Inleiding theorie en praktijk: bewegingsactivering volgens het adaptatie-coping model
  Praktijk bewegingsactivering.

  De werkwijze is dat door de docent in interactie met de cursisten, eerst informatie wordt gegeven, waarna aan de hand van casussen of oefeningen de theorie in praktijk wordt gebracht.

  Ter voorbereiding op de bijeenkomsten wordt van de cursist verwacht dat hij enige literatuur bestudeert. Dit staat bij iedere bijeenkomst aangegeven. De literatuur is in de cursusklapper bijgevoegd. In 5 vervolgbijeenkomsten worden de gang van zaken, de ervaringen met betrekking tot intake, communicatie met verwijzers, ervaringen met programmaonderdelen in de ontmoetingscentra en casuïstiek vanuit de centra besproken.

  Deze opleiding wordt verzorgd door VUmc Academie in samenwerking met GGZ inGeest.

  Doelgroep

  De cursus is bedoeld voor nieuwe personeelsleden van (startende) ontmoetingscentra of laagdrempelige dagbehandelingen, maar staat ook open voor degene die een overeenkomstige functie in de toekomst ambiëren. De totale cursus bereidt voor op een goede uitvoering van de functie van programmacoördinator van het ontmoetingscentrum. Personeelsleden, activiteitenbegeleiders, verzorgenden kunnen zich naar wens inschrijven voor losse dagdelen. Dit gebeurt in overleg met de cursusleiding.

  Data 2022

  8 februari 2022
  Klik hier voor een overzicht van het rooster en datums van de cursus.

  Prijs 2022

  Prijs voor de gehele cursus is: € 730,- (dit is incl. cursusmap en lunch gedurende de hele dagen).

  Prijs per themaonderwerp per dagdeel of per vervolgbijeenkomst is: € 100,-.

  Inschrijving

  Inschrijving voor de hele cursus kunt u doen via de knop rechts bovenaan de pagina.

  Inschrijving per themaonderwerp of per vervolgbijeenkomst kunt u doen door een e-mail te sturen naar: vumcacademie@vumc.nl.
  Vermeld hierbij voor facturatie uw: (bedrijfs)naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres voor de factuurverzending, kostenplaatst, naam leidinggevende en afdeling (indien de werkgever betaald), KvK-nummer (indien van toepassing). Voor toekenning accreditatiepunten: BIG-nummer, geboortedatum en e-mailadres.

  Locatie:

  GGZ inGeest
  Oldenaller 1
  1081 HJ Amsterdam

  Lesgebouw en leslokalen worden een week voor de betreffende cursusdag doorgegeven.

  Accreditatie

  De cursus is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

  Helpdesk

  Het melden van problemen en vragen over inschrijven, aanmelden en inloggen in de leeromgeving kunt u mailen naar: support@vumcacademie.nl.

  Algemene voorwaarden

  Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

  Meer informatie? Vraag het aan

  Karin van Dijk