Veilig werken met cytostatica

Cytostatica zijn medicijnen die worden toegepast bij de behandeling van kanker (chemotherapie). In de praktijk zijn verschillende beroepsgroepen betrokken bij de verzorging en behandeling van patiënten die chemotherapie ondergaan. Cytostatica zijn schadelijke middelen die zowel kankercellen als gezonde cellen doden. Deze e-learning maakt je bewust van de gevaren van cytostatica en de bijbehorende risico’s.

In deze e-learning training leer je hoe je hoe je veilig werkt met cytostatica. Je leert wat de gevaren en risico’s van het gebruik van cytostatica zijn. Verder leer je welke beschermingsmiddelen en veiligheidsmaatregelen je moet toepassen.

De training Veilig werken met cytostatica maakt je bewust van de gevaren van het gebruik van cytostatica en de risico’s van werken met cytostatica. Je leert over de specifieke beschermingsmiddelen en de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.

Inhoud

De training Veilig werken met cytostatica behandelt de veiligheidseisen voor iedereen die beroepsmatig met cytostatica in aanraking komt. Afhankelijk van de versie worden diverse onderwerpen behandeld. Er wordt ingegaan op kanker in het algemeen en de indicaties voor en (bij)werkingen van cytostatica. Omgaan met besmette materialen en personen wordt uitgebreid behandeld met nadruk op de eigen veiligheid. Ook regelgeving, adviezen en voorlichting komen aan bod. Diverse toedieningsvormen worden besproken en als laatste is er ruime aandacht voor calamiteiten en de hierbij te nemen acties.

Doelgroep

Zorgassistenten, verplegenden en afdelingsassistenten, verpleegkundigen op de OK en verpleegkundigen die cytostatica toedienen.

Kosten

Voor VUmc Medewerkers € 15,50
Tijdens het inschrijven kunt u aangeven of het bedrag betaald moet worden uit het afdelingsbudget of dat u via iDeal het bedrag zelf voorschiet om later te laten vergoeden uit uw persoonlijk budget. U dient vooraf met uw leidinggevende te overleggen over de aanschaf van één van deze producten en de financiering daarvan.

Voor Klanten van VUmc Academie € 26,00
Tijdens het inschrijven kunt u aangeven of het bedrag in rekening gebracht kan worden aan uw instelling of dat u via iDeal het bedrag zelf betaald.

Benodigde software

Om de e-learningmodule te kunnen doorlopen maakt u gebruik van een Internetbrowser, zoals Internet Explorer, en een Flashplayer. De handleiding over inloggen kunt u downloaden.

Helpdesk

Het melden van problemen en vragen over inschrijven, aanmelden en inloggen in de leeromgeving kunt u mailen naar: support@vumcacademie.nl.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Meer informatie? Vraag het aan

VUmc Academie