Zomerworkshop - De beste zijn? Een kwestie van werkplekleren!

Zomerworkshop: De beste zijn? Een kwestie van werkplek leren!

Inschrijven

Inschrijving voor de zomerworkshops is alleen voor Amsterdam UMC medewerkers.

Werkplekleren wordt vanuit een onderwijskundige blik vaak geassocieerd met het praktijkdeel van opleidingen. Is dat terecht? Immers, vormt leren op de werkplek niet altijd een dagelijks onderdeel van je werk, ook als je geen opleiding volgt? Sinds prof. Allen Tough zijn onderzoek verrichte in de jaren ’60 weten we dat ongeveer 70% van wat iemand geleerd heeft binnen de context van werk, dat heeft plaatsgevonden op de werkvloer. Dat is aardig om te weten maar kunnen we dit leren beïnvloeden en aanwenden voor prestatieverbetering? Is het stuurbaar? En zo ja, wat dien je dan te sturen, en wie stuurt dan? Het zijn veel vragen. Zijn er ook antwoorden?

Wil je meer weten over werkplekleren en welke rol je daar zelf in kan spelen? Dan ben je van harte welkom om deze workshop bij te wonen.

Onderwerpen die aan de orde komen
• Wat zijn de verschillen tussen opleiden en werkplekleren?
• Kun je werkplekleren sturen?
• Zo ja, wie moet dat dan doen en wat heb je daar voor nodig?

Doelgroep
Alleen voor Amsterdam UMC medewerkers

Wanneer, hoe laat en waar
a) 14 augustus 2019 van 12:00 - 13:00 uur, locatie MF B136
b) 2 september 2019 van 12:00 - 13:00 uur, locatie MF B136

De workshop wordt verzorgd door
Wessel Schulte en/of Marcel Bruist en/of Carol Timmer

Prijs
De zomerworkshops zijn kosteloos voor Amsterdam UMC deelnemers.

Bent u verhinderd?
Wanneer u niet aanwezig kunt zijn bij een zomerworkshop, stuur dan tijdig een e-mail naar vumcacademie@vumc.nl, zodat wij geinteresseerden op de reservelijst kunnen benaderen.

Meer informatie? Vraag het aan

VUmc Academie