Beeldvormende techniek voor het vroegtijdig maken van keuzes bij behandeling long- en prostaatkanker

Gepubliceerd op: 09-01-2019

Fotobijschrift: Van links naar rechts een 18F-fluorodeoxyglucose, 18F-fluorothymidine en 18F-fluorodihydrotestosterone PET-scan van drie verschillende patiënten. De 18F-fluorodeoxyglucose en 18F-fluorothymidine PET-scan zijn gemaakt bij patiënten met longkanker en de 18F-fluorodihydrotestosterone PET-scan is gemaakt bij en prostaatkanker patiënt.

Bij patiënten met longkanker en prostaatkanker heeft Gem Kramer onderzocht of scans van radioactieve merkstoffen gebruikt kunnen worden om de juiste behandeling te kiezen. Of om de behandeling met een onvoldoende werkend medicijn in een vroeg stadium te staken. Dankzij deze kennis zou onnodige schade bij patiënten voorkomen kunnen worden. Kramer promoveert op 10 januari bij Amsterdam UMC.

In zijn proefschrift is de nauwkeurigheid onderzocht waarmee de opname van drie radioactieve tracers met behulp van een PET/CT-scanner gemeten kan worden. “Wij hebben bij longtumoren de celdeling gemeten met 18F-fluorothymidine. Het energiegebruik van de tumoren hebben we gemeten met behulp van 18F-fluorodeoxyglucose. Bij uitzaaiingen van prostaatkanker hebben we 18F-fluorodihydrotestosterone gebruikt om de aanwezigheid van testosteron receptoren te meten”, aldus Kramer. “Door patiënten meerdere keren kort na elkaar te scannen hebben we kunnen aantonen dat het voor alle drie de radioactieve tracers mogelijk is om deze nauwkeurig en herhaalbaar te meten.”

Door bovenstaande technieken toe te passen, zouden ook de kosten voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen verlaagd kunnen worden. Dit kan doordat het ontwikkelproces in een vroeger stadium gestopt wordt wanneer blijkt dat het medicijn onvoldoende werkzaam is. Dit heeft mogelijk een gunstige invloed op de prijs van medicijnen. Deze kennis is belangrijk voor vervolgstudies naar de toepasbaarheid van deze radioactieve tracers en voor de uiteindelijke invoering ervan in de dagelijkse praktijk.

Gepubliceerd op: 09-01-2019