Congres Projectmanagement in de Zorg

Gepubliceerd op: Fri Feb 22 14:27:00 CET 2019

Op 21 mei organiseert stichting Projectmanagement in de Zorg het congres Projectmanagement in de Zorg, met dit jaar als thema ‘Verbeter innoveren, verbeter de zorg’. Voor (deeltijd) projectmanagers bij zorgorganisaties is het de gelegenheid om uitgebreid kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen, kennis te delen en te netwerken. VUmc Academie is dit jaar expositiepartner.

Bingeleren

Voor projectmanagers is geen na- en bijscholing beschikbaar, maar het congres is de uitgelezen gelegenheid om jaarlijks een dag samen te ‘bingeleren’. Vorig jaar deelde VUmc Academie in een deelsessie haar kennis en ervaring met projectmanagement. Dit jaar is VUmc Academie expositiepartner om de cursussen ‘projectmanagement’ en ‘projectmatig werken’ onder de aandacht te brengen. In de programmaraad van het congres hebben ook twee projectmanagers van VUmc Academie zitting, namelijk Johan Joosse en John van Rouwendaal. John is ook initiatiefnemer van stichting Projectmanagement in de Zorg.

Beter projectmanagement voor betere zorg

Dit jaar is het thema van het congres ‘Verbeter innoveren, verbeter de zorg’. Innovatie is momenteel aan de orde van de dag in de gezondheidszorg. Daarnaast zijn projectmanagers altijd aan het innoveren, in de breedste zin van het woord: veranderen, vernieuwen en/of verbeteren, bij voorkeur allemaal tegelijk. Zelfs het kleinste continuïteits-, compliance- of kwaliteitsproject kent ondertussen vrijwel altijd innovatieve aspecten, zowel inhoudelijk als qua proces, waarbij het uiteindelijk allemaal draait om betere zorg.

Meer weten en aanmelden?

Kijk voor meer informatie over het congres Projectmanagement in de Zorg op www.pmindezorg.nl

Gepubliceerd op: Fri Feb 22 14:27:00 CET 2019